دیدار باهمکیشان ساکن مجتمع مسکونی رستم باغ تهرانپارس به هنگام برگزاری گهنبار توجی

دیدار باهمکیشان ساکن مجتمع مسکونی رستم باغ تهرانپارس به هنگام برگزاری گهنبار توجی

تابستان هرسال به هنگام برگزاری گهنبار پنجه در گاهشماری باستانی ایران با یاری همکیشان ساکن رستم باغ تهرانپارس ،گهنبار توجی برپا می شود . در این گهنبار که هر کس نسبت به توان مالی خود سهمی در فراهم کردن درون ومیزد و آفرینگان آن دارد در گوشه ای از باغ ارباب رستم گیو برگزار می شود . 
نماینده زرتشتیان برای دیدار و گفتگو با همکیشان ساکن این مجموعه که بیش از70 خانواده می باشند و شرکت در گهنبار توجی ، پسین امروز در جمع همکیشان حضور یافتند ، جمعیت زیادی از همکیشان غیر ساکن در رستم باغ نیز هرسال در این گهنبار شرکت می کنند . 
آفرینگان گهنبار را موبدان رستم یزشنی و کامران اشیدری سرودند وپس از آن آقای نیکنام برای همکیشان سخنرانی کردند .نخست به اهمیت برگزاری گهنبار پرداخته وسفارش کردند چون در تهران نمی توان همانند روستاهای استان یزد شاهد برگزاری جشن گهنبار در خانه ها باشیم،[ چه نیکو خواهد بود تا همچون گهنبار امروز که با سابقه 32 ساله یه صورت توجی برگزار می شود به تعداد بیشتری در مراکز اجتماعی و دینی تهران نیز بر پا شود زیرا در این جشن بسیار کهن و برابر ترجمه بخش هایی که در آفرینگان گهنبار آمده است ، هرکس با هر نوع توان مالی می تواند در گهنبار توجی شرکت داشته باشد . ار گذشته تااکنون کسانی که توان مالی بهتری دارند با آوردن دانه های تهیه آش ،برنج ، آرد ،روغن، سبزی، میوه ، ولرک هرکدام سهمی دارند گروهی نیز می توانندبه گهنبار آمده ودر تهیه خوراکی های سنتی همکاری داشته وبقیه نیز فرصت دارند تا با حضور خود وسرایش اوستا با آیین گهنبار همگانی هم بهره گردند. 
نماینده زرتشتیان در بخش دیگری از سخنان خود با یادی از ارباب رستم گیو که بنای زیادی را از خود به یادگار گذاشته است به پرسش هایی که بعضی از همکیشان ساکن این باغ داشتند نیز پاسخ دادند. 
رستم باغ که در فلکه دوم تهرانپارس واقع شده است به دلیل فرسودگی ساختمان ها که بیش از 70 سال در اختیار همکیشان بدون مسکن بوده است هم اکنون نیاز به بهینه سازی بیشتری در فضای سبز ، روشنایی ، تجهیز پارک بازی ، بازسازی تالار مروارید و آدریان وغیره دارد . با هزینه دو سال گذشته که آقای نیکنام از ردیف بودجه دولتی به هیات امنای این باغ پرداخت کردند بخش هایی از آسفالت خیابان های رستم باغ مرمت شده است ، نماینده زرتشتیان امید وار شدند تا با یاری خیر اندیشان وبودجه های بیشتری بتوان باغی زیباو بهتراز پیش برای اهالی ساکن آن فراهم ساخت .