دیدار اعضای اتاق بازرگانی جهانی زرتشتیان شاخه هندوستان از ایران

اعضای اتاق بازرگانی جهانی زرتشتیان (wzcc) شاخه هندوستان به محل اتاق بازرگانی ایران دعوت شده بودند، دكتر نیكنام و جمعی از همكیشان به‌ویژه بازرگانان، اعضای انجمن‌ها و سازمان‌های زرتشتی نیز كه دعوت شده نماینده زرتشتیان بودند در این گردهم‌آیی حضور داشتند. موبد نیكنام در بخشی از برنامه كه توسط اعضای اتاق بازرگانی اجرا شد در سخنانی ضمن سپاسگزاری از رییس و دست اندركاران گردهم آیی و خوشامدگویی به بازرگانان زرتشتی پیشنهاد كرد تا بهتر است زرتشتیان سرمایه دار و صنعت گر و خوش فكر سراسر دنیا در كشور ایران كه همكیشان زیادی در آن ساكن می باشند نیز برنامه‌ریزی و سرمایه گزاری داشته باشند تا در بخش های گوناگون شرایطی برای اشتغال جوانان ایجاد شود و برای آموزش شیوة بازرگانی نیز برنامه هایی داشته باشند.اتاق بازرگانی جهانی زرتشتیان به كوشش بازرگانان و خیر اندیشان زرتشتی جهان به ویژه مهندس پرویز ورجاوند و اله یار دبستانی پیشنهاد و از سال ها پیش دایر شده است و هم اكنون در كشورهای گوناگون مانند هندوستان ، استرالیا، كانادا، امریكا، هنگ كنگ و امارات عربی بازرگانان و تولید كنندگان زرتشتی به عضویت این اتاق درآمده اند و تبادل اندیشه و همكاری تجاری دارند، به پیشنهاد نماینده زرتشتیان ایران كه در "پیام‌كنكاش" فروردین 1384 آمده بود از بازرگانان زرتشتی ایران نیز دعوت شد تا با مراجعه به سایت www.wzcc.net به عضویت اتاق بازرگانی جهانی زرتشتیان درآیند و فعالیت كنند