دیدار از همكیشان ساكن تفت یزد و زمین واگزاری کنار پیر رهگذر چم

دیدار از همكیشان ساكن تفت یزد و زمین واگزاری کنار پیر رهگذر چم

در پی دعوت انجمن زرتشتیان تفت ، نماینده زرتشتیان در تالار رامش باغ خندان شركت كردند و با همكیشان تفت و توابع آن كه به این روستا آمده بودند دیدار داشتند. نخست آقای اردشیر كامه از فعالیت ها و عملكرد انجمن تفت و توابع گزارش دادند، آنگاه آقای نیكنام در سخنان خود به ویژگی های روستاهای تفت و توابع اشاره كردند و به اهمیت حضور همكیشان در محل پرداختند، نماینده زرتشتیان در روز پس از آن در روستای چم حضور داشتند و از زمین یازده هكتاری واگزار شده به انجمن در كنار پیر رهگذر دیدار كردند، این زمین كه قرار است در آینده به جشنگاه و مكان حضور همكیشان جهت برگزاری سده و تیرگان و گردهمایی ها تبدیل شود، با تقاضای انجمن زرتشتیان تفت و توابع و پی گیری نماینده زرتشتیان از اداره منابع طبیعی استان یزد دریافت شده و هم اكنون نیاز به یاری خیر اندیشان دارد تا دیواركشی شده و به بهره برداری برسد. همكیشان ساكن یزد، آخرین روز آدینه هر ماه را در پیربابا گردهم آمده و آش سنتی تهیه می كنند ، آقای نیكنام در جمع آنان شركت و با آنان دیدار داشتند.