دیدار از همكیشان ساكن اهواز و بازديد از طرح های عمرانی انجمن زرتشتيان اين شهر

دیدار از همكیشان ساكن اهواز و بازديد از طرح های عمرانی انجمن زرتشتيان اين شهر

شركت موبد نیكنام و سخنرانی ایشان در جمع همكیشان ساكن اهواز و دیدار از كارهای عمرانی كه با پرداخت بودجه سال پیش در این شهر انجام شده است. در پی دعوت انجمن زرتشتیان اهواز از نماینده زرتشتیان برای دیدار از اهواز آقای نیكنام در بامداد روز دهم دیماه وارد این شهر شدند و مورد استقبال اعضای انجمن زرتشتیان اهواز قرار گرفتند، در این دیدار از تالار گردهم آیی انجمن و كارهای عمرانی این مركز واقع در كیانپارس بازدید شد، سپس دیداری از آرامگاه داشتند و نیازهای این محل را بررسی كردند، همكیشان ساكن اهواز در پسین آنروز در سالن انجمن واقع در امانیه گهنبار خوانی داشتند، موبد نیكنام ضمن شركت در این گردهمایی و پس از اوستا خوانی گهنبار كه توسط موبد مهربان پولادی انجام گرفت در سخنانشان پس از بیان ترجمه بخش هایی از آفرینگان گهنبار به برخی از عملكردها از آغاز نمایندگی اشاره كرد و در پایان به پرسش های همكیشان پاسخ داد.