دیدار از همكیشان در هندوستان در سفری با رییس مجلس شورای اسلامی و همراهان

دیدار از همكیشان در هندوستان در سفری با رییس مجلس شورای اسلامی و همراهان

دكتر نیكنام سفر 5 روزه‌ای به اتفاق دكتر حداد عادل و همراهان به هندوستان داشتند، در این مسافرت از پارلمان و مراكز دولتی هند دیدار كردند با پارسیان زرتشتی ساكن دهلی در محل سفارت ایران در هندوستان با حضور سفیر ایران، رییس و بعضی از نمایندگان مجلس، آقای منوچهر ستنا، نمایندگان اتاق بازرگانی زرتشتیان دیدار و در جمع پارسیان كه به سفارت دعوت شده بودند سخنرانی كردند. همچنین نماینده زرتشیان در نشست اعضای هیأت مدیره انجمن زرتشتیان حیدرآبادِ هند حضور یافتند و از آتشكده ، دبیرستان و باشگاه زرتشتیان‌پارسی حیدرآباد دیدار كردندو در جمع زرتشتیان حیدرآباد ضمن ایراد سخنرانی درخواست برقراری رفت و آمد بیشتر پارسیان به ایران به ویژه ارسال تیم های ورزشی برای شركت در جام های ورزشی كه در شهرهای ایران هر ساله برگزار می‌شود، داشتند.