دیدار از سازمان سنجش و آموزش کشور وبررسی نیازها وکمیودهای آزمون سراسری

دیدار از سازمان سنجش و آموزش کشور وبررسی نیازها وکمیودهای آزمون سراسری

پیام پور جاماسب : به دنبال ناهماهنگی هایی که در ارایه پرسش نامه ها و برگزاری کنکور سراسری سال گذشته برای دانش آموزان اقلیت های دینی در برخی از مراکز آزمون سراسری روی داده و منجر به اعتراض دانش آموزان و تذکر نماینده زرتشتیان و درخواست رسیدگی شده بود با دعوت دکتر عیدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش و با حضور معاونان اجرایی و آموزشی این سازمان، گرد هم آیی در محل سازمان تشکیل شد . در این نشست همگی نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. 
در بخشی از این هم اندیشی آقای نیکنام سفارش کردند تا پرسش‌های درس اقلیت‌های دینی در کنکور ،از کتاب های دینی زرتشتی و بخش مشترک به صورت مساوی گزینش شوند. زیرا دانش آموزان قلیت‌های دینی که در آزمون سراسری به بیست‌و پنج پرسش دینی پاسخ می‌دهند ، تنها سه پرسش از کتاب‌های دینی خودشان را جواب می دهند و این انتخاب نادرست برای آزمون دینی در باور دانش آموز ان زرتشتی ، کلیمی ومسیحی بی‌‌اهمیت دانستن آموزش های دینی آنان‌ است . 
موبد نیکنام که این سخنان را در جلسه نمایندگان اقلیت‌های دینی با رییس سازمان سنجش بیان کردند در ادامه افزودند: بر طبق اعلام رسمی سازمان سنجش پرسش‌های آزمون کنکور بایستی از دو کتاب سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی طرح شود، این درحالی است که در سال‌های اخیر، پرسش‌هایی نیز از کتاب تعلیمات دینی سال دوم دبیرستان مطرح شده است . 
نماینده زرتشتیان در مجلس با آگاهی رسانی در خصوص ارسال سه‌تذکر در سه‌سال پیاپی به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تغییر مفاهیم کتاب‌ بینش دینی دوره پیش‌دانشگاهی اعلام داشتند که این کتاب مربوط به سال 1363 است و در چاپی نامناسب اطلاعات فلسفی را به دانش‌آموزان اقلیت می‌آموزد که درک آن بسیار مشکل است و در این مورد تا کنون اقدامی صورت نگرفته است . 
رییس سازمان سنجش و آموزش کشور نیز در این نشست که به منظور بررسی راه‌کارهای مناسب در برگزاری کنکور اقلیت‌های دینی تشکیل شده بود، با اعلام آمار قبول شدگان کنکور سال جاری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بیان داشتند : میانگین پذیرفته شدگان در کل کشور 8/37٪ است، این درحالی است که این رقم در میانگین داوطلبان اقلیت‌های دینی که به مراکز آموزش عالی راه یافته اند 2/38٪ است و بدین ترتیب درصد قبولی این دانش‌آموزان از میانگین کشوری بالاتر است. 
عبدالرسول پور عباس در ادامه ضمن اشاره به مشکلات و نارسایی های پیش آمده برای دانش‌آموزان اقلیت در کنکور سراسری سال جاری، پخش دیر‌هنگام دفتر‌چه‌های پرسش نامه عمومی به شرکت کنندگان اقلیت های دینی، به نمایندگان آنان در مجلس که نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، یاد آور شدند که هیچ قصد و نظر سویی در کار نبوده است. 
رییس سازمان سنجش در ادامه افزودند:« سازمان سنجش و آموزش کشور در صدد است که دیگر این مشکل پیش نیاید به همین دلیل مناسب است که شرکت کنندگان اقلیت‌های دینی در کنکور سال های آینده در حوزه‌‌هایی جداگانه و مربوط به خودشان آزمون دهند». ایشان در خصوص این طرح اعلام داشتند: بایستی تعاملی میان سازمان سنجش و حوزه کنکور اقلیت‌های دینی برقرار شود بگونه‌ای که رییس مرکز برگزاری کنکور از اقلیت‌های دینی باشد و دو نفر از رابطین اجرایی سازمان سنجش در برگزاری کنکور نظارت کنند. مراقبین حوزه های برگزاری کنکور نیز می توانند از میان افرادی از همان جامعه برگزیده شوند . 
نماینده زرتشتیان در این مورد تالار دبیرستان فیروزبهرام در تهران و تالار دبیرستان کیخسروی در شهر یزد را برای بر گزاری کنکور داوطلبان در کنکور سال آینده پیشنهاد دادند . 
دکتر پورعباس در خصوص شهرهای واجد چنین شرایطی گفتند: بر طبق آمار سال جاری کنکور سه شهر تهران، اصفهان، یزد با داشتن به ترتیب 744، 131 و 94 داوطلب از جامعه اقلیت های دینی می‌توانند حوزه جداگانه داشته باشند. 
معاون وزیر علوم و آموزش عالی در ادامه نشست در خصوص ویژگی‌های مکان مورد نظر برای برگزاری آزمون کنکور از سیستم تهویه، سرویس بهداشتی، روشنایی مناسب به عنوان نکات ضروری نام بردند. 
دراین نشست که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس با ریاست سازمان سنجش ، دکتر توکلی و تنی چند از کارشناسان و برنامه‌ریزان آن سازمان همراه بود چند مورد دیگر از جمله اعلام نشدن پرسش های آزمون درس دینی اقلیت ها در پیک سنجش، اعلام نشدن کلید پاسخ ‌های دینی، و قرار نگرفتن پرسش‌های این درس بر روی سایت سازمان سنجش یاد آور شدند که رییس سازمان نیز دستور لازم برای پی گیری را صادر کردند.