دیدار از دبستان دینیاری یزد ، آموزشگاهی در كنار گهنبار خانه زرتشتیان یزد

دیدار از دبستان دینیاری یزد ، آموزشگاهی در كنار گهنبار خانه زرتشتیان یزد

حضور موبد نیكنام در دبیرستان دینیاری و گفتگو با آقای آتشبند مدیر، آموزگاران و دانش‌آموزان این دبستان كه تمام كادر آن از همكیشان بوده و 140 دانش‌آموز در آن تحصیل می‌كنند، این آموزشگاه كه از دبستان های قدیم یزد است هم اكنون از امكانات آموزشی مناسب به ویژه بهره‌مندی دانش آموزان از كامپیوتر برخوردار شده است. 
بیشتر خانواده های زرتشتی یزد از دوره آمادگی تا پایان دوره ابتدایی فرزندان خود را به دبستان دینیاری می سپارند كه نوجوانان پس از كسب دانش و آموزش لازم فرهنگی و اخلاقی به مدارس ماركار و یا مدارس دیگر یزد رهسپار شوند.