دیدار از آموزشگاه های دخترانه ماركار یزد

دیدار از آموزشگاه های دخترانه ماركار یزد

با هماهنگی قبلی با رییس دبستان و مدرسه راهنمایی دخترانه ماركار از سوی كامران لریان رییس انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه انجام گرفته بود نماینده زرتشتیان از این مراكز آموزشی دیدار كردند.در تالار همایش با دانش آ›موزان دبستان و راهنمایی جداگانه سخنرانی كردند ایشان در بخشی از سخنان خود به شخصیت ماركار كه بنیان این آموزشگاه ها بودند، اشاره كردند و آشنایی دانش آموزان زرتشتی و مسلمان را در دوره تحصیلی با اهمیت دانستند، دراین بازدید معاونت آموزشی اداره آموزش و پرورش یزد به همراه رییس منطقه 2 آموزش و پرورش و تنی چند از مسئولان حضور داشتند، دكتر نیكنام جداگانه برای دانش‌آموزان، مدیران و اعضای انجمن اولیا مربیان هر دوره گفتگو كردند و از بخش‌های گوناگون آموزشگاه‌ها بازدید و از آقای زارع رییس آموزش و پرورش خواستند توجه بیشتری به مدارس زرتشتی یزد داشته باشند چون برخی از آموزشگاه ها مانند دبستان خسروی و مهد كودك رشید كه از بناهای زرتشتیان بوده هم اكنون تعطیل شده و از آن استفاده آموزشی نمی شود اگر اینچنین ادامه یابد و آموزش و پرورش توان بازسازی و استفاده از آن را ندارد بایستی دوباره به جامعه زرتشتیان و انجمن واگزار شود.