دیدار از آتشكده باكو كه سال ها است با گاز طبيعی در كشور آذربايجان فروزان است.

دیدار از آتشكده باكو كه سال ها است با گاز طبيعی در كشور آذربايجان فروزان است.

آقای كورش نیكنام به همراه همكیشان با دو دستگاه اتوبوس به كشور آذربایجان و آتشكده باكو رفتند. موبد نیكنام و همراهان ضمن دیدار از دیدنی های این شهر ، آیین آفرینگان خوانی را در كنار آدریان این شهر برپاكردند، آتشكده باكو، چهارتاقی بلندی با سنگ و ساروج و هماهنگ با معماری آتشكده های به یادگار مانده از دوران ساسانی و باستانی ایران چون آتشكده نیاسر كاشان و اصفهان ، همچنان درمكانی كه پیرامون آن را درخت هایی فرا گرفته ، خود نمایی می كند، تنها دو درخت سبز یادگار غربت و تنهایی برگرفته از زمان گذشته است كه روح زندگی را در این مكان گواهی می دهد. 
بیگمان در و دیوار و آتشی كه با گاز طبیعی در این مكان همیشه روشن است ، پس از گذر زمانی دراز و داغ بی مهری دلدادگان اهورا، اكنون شاهد حضور شادمانه زرتشتیان با لباس های سنتی و سرایش بخش هایی از اوستا بودند. دكتر نیكنام در سخنان خود ضمن سپاسگزاری از همكیشان كه در این مسافرت شركت داشتند، پیشنهاد كردند تا در صورت موافقت كشور ایران و آذربایجان ، این مكان كه یادگار معنویت باستانی مردم ایران است به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایرانیان در اختیار سفارت ایران قرار بگیرد كه خیراندیشان بتوانند در مرمت و بازسازی آن نقش موثرتری داشته باشند. 
آقای راشد، كاردار سفارت ایران در جمهوری آذربایجان نیز در این گردهمایی و آفرینگان خوانی شركت داشتند و پس از مراسم به زرتشتیان ایران خوش آمد گفته، یادآوری كردند كه ایرانیان از دیر باز تا كنون خداپرست بوده اند و از هر قوم و آیینی به سنت زیبای خود افتخار كردند. 
سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد 
تا روی بدین منزل ویرانه نهادیم 
حافظ