ديدار و گفتگو با مينو شراف و همراهان كه از هندوستان به ايران آمده بودند

ديدار و گفتگو با مينو شراف و همراهان كه از هندوستان به ايران آمده بودند

دكتر كورش نيكنام ديدار و گفتگو يي با رييس انجمن پارسي پنجايت كه يكي از بزرگترين نهادهاي زرتشتي هندوستان به شمار مي آيد داشتند. به پيشنهاد موبد كورش نيكنام، آقاي منو شراف و همراهان در گردهمايي نمايندگان سازمان‌ها و انجمن هاي تهران و كرج شركت كرد. اين نشست را انجمن زرتشتيان تهران در تالار نشست هاي انجمن برگزار كرد. موبد نيكنام پس از خوش آمد گويي‌و معرفي جايگاه و نيازهاي زرتشتيان از پارسيان دعوت كردند تا به ايران كه سرزمين زادگاه نياكان آنان نيز هست توجه بيشتري داشته باشند و در پي سرمايه گزاري در بخش هاي‌گوناكون باشند. 
ایشان به دعوت سازمان میراث فرهنگی ایران به این كشور دعوت شده بودند و از شهرهای شیراز و اصفهان كه امكان توسعه بخش گردشگری بیشتری دارد دیدار كرده بودند