دومین همایش سراسری نمایندگان انجمن ها و نهادهای زرتشی سراسر كشور

دومین همایش سراسری نمایندگان انجمن ها و نهادهای زرتشی سراسر كشور

به پیشنهاد نماینده زرتشتیان و تلاش و همت انجمن زرتشتیان قاسم آباد یزد دومین همایش نمایندگان انجمن هاونهاد های زرتشتی سراسر كشور در یزد برگزار شد. ازانجمن زرتشتیان تهران: اله یار دانشمند،شابهرام سیروسی و كامران گشتاسبی.

انجمن موبدان:موبد اردشیر خورشیدیان.انجمن زرتشتیان اهواز:مهربان پولادی. انجمن زرتشتیان كرج:مهربان هخامنشی،فرین فرارونی. سازمان فروهر:موبد رستم وحیدی،جمشید هرمزدیاری. انجمن زرتشتیان كرمان: بهرام رستمی،كورش زنده نوش،آرش ضیاطبری،هومن فروهری. سازمان زنان زرتشتی:پریمرز روانیان،مهین سلامتی. انجمن زرتشتیان شیراز: افلاتون سهرابی. انجمن زرتشتیان اصفهان: كورش آبادانی . كانون دانشجویان زرتشتی: فرشاد فرهی فر. انجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم مركز:داریوش كاموسی. انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران:فرامرز پور رستمی. انجمن زرتشتیان یزد:سهراب فیروز فرد، اردشیر اردشیر پور. انجمن زرتشتیان زاهدان: بابك و سیامك خسروی. انجمن زرتشتیان رحمت آباد: سهراب خسرویانی،هرمز خسرویانی، كیخسرو فرودیان. انجمن زرتشتیان اهرستان:داریوش بهمردی. انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد:اردشیر كامه. انجمن زرتشتیان خرمشاه اردشیر نابكی. انجمن زرتشتیان كوچه بیوك: خدارحم خداپرستی، افلاتون یزدانی. انجمن زرتشتیان نرسی آباد: گشتاسب بهرام شهری. انجمن زرتشتیان شریف آباد: گشتاسب بلیوانی. انجمن زرتشتیان مریم آباد: شاهجهان مالی. انجمن زرتشتیان نصرت آباد: فریدون فلاحتی. انجمن زرتشتیان مزرعه كلانتر:كیومرث سامیا كلانتری،دولت سامیا كلانتری. انجمن زرتشتیان علی آباد: بختیار عدالتی. انجمن موبدان یزد: موبد دینیار و فریبرز شهزاری. انجمن زرتشتیان حسن آباد: ارستو شاهد. انجمن زرتشتیان كسنویه: ساسان كلاهدوز، پرویز مهری. انجمن زرتشتیان اله آباد:شاهرخ باستانی. انجمن زرتشتیان قاسم آباد: پرویز سرداری، رستم خسروی، شهرام فرودی . موسسه خیریه پورچیستا: پروین فرخانی شركت داشتند و هر یك در سخنانی كوتاه نیازهای جامعه شهری خود را به اطلاع نماینده زرتشتیان و دیگر نهادها رساندند در دومین روز همایش نمایندگان انجمن ها و سازمان های زرتشتی سراسر كشور، میزگردی نیز با حضور نمایندگان نهادها تشكیل شد. در آغاز دكتر نیكنام به نهادها سفارش كردند تا برای ارسا ل آسان تر گزارش ها همة نهادها به صندوق پستی و دستگاه FAX مجهز شوند. از پیشرفت بررسی ماده مكرر 881 و بازنگری در احوال شخصیه گزارش دادند. سپس به موارد و نكاتی اشاره شد كه بایستی با حضور نماینده در همایش های آینده بررسی و تبادل نظر شود، این نكات كه اولویت بررسی هر یك به رای گذاشته شد به ترتیب عبارتند از 1- ایجاد فرصت های شغلی 2- موضوع مهاجرت 3- نگهداری و امور فرهنگی زیارتگاه ها و نیایش گاه ها4- تشكیل مركزی برای پژوهش 5- هماهنگی در سنت ها 6- بهسازی كلاس ها و آموزگاران دینی 7- اموال و دارایی بلا تكلیف جامعه 8- اماكن آموزشی و تاریخی جامعه ، در همایش بعدی با آمار و آگاهی كافی كه تهیه خواهد شد با نمایندگان انجمن ها تبادل نظر خواهد گرفت.باشندگان در این همایش از مراكزی مانند آتشكده یزد ،موسسة پورچیستا، خانة اجدادی ورجاوند، آب انبار گیو، آرامگاه یزد، درمهر قاسم آباد، تالار گوهر شهریار، مجتمع فرهنگی ماركار، درمهرنوش ، كمیسیون بانوان و آدریان كوچه بیوك نیز بازدید كردند و با مردم هر محل به گفتگو پرداختند.