دوره های آموزش هیربدی در فرانسه

دوره های آموزش هیربدی در فرانسه
 

دوره‌هاي هيربدي در فرانسه

 


انجمن جهانی زرتشتیان
دوره آموزش هیربدی
۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۵


با نگرش به نیاز جامعه زرتشتی خارج از ایران به یادگیری آموزه های راستین اشوزرتشت، چگونگی برپایی آیین ها ومراسم سنتی و پاسخگویی به پرسش های دینی که در نهاد ها وکلاس های فرهنگی هرکشور برپاخواهد شد، انجمن جهانی زرتشتیان برآن است تا دوره آموزش هیربدی (آموزگار دینی و برگزار کننده آیین ها) را برای دین آموزان زرتشتی در فرانسه تشکیل دهد.
 
این دوره برای جوانان زرتشتی خواهد بود و به مدت یک سال ادامه خواهد داشت.
دوره آموزش هیربدی در آغاز به صورت فشرده در زمان دو هفته درماه سپتامبر یا اکتبر برپا خواهد شد و پس از آن نسبت به نیاز دین آموزان کلاس ها ادامه خواهد داشت.
 
بخش دیگری از برنامه های آموزش هیربدی از راه دور برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد و در پایان دوره، آزمون پایانی برگزار و در مراسمی به پذیرفته شدگان گواهی هیربدی پیشکش خواهد شد.
 
برنامه های دوره:
 
·       آموزش دین دبیره (خط اوستایی) برای روخوانی متن اوستا
·       فراگیری سرودهای زرتشت همراه با برگردان و برداشت های آن
·       تفسیر کلید واژه های فلسفی در بینش زرتشت
·       فراگیری بخش های برگزیده از خرده اوستا
·       فلسفه برگزاری جشن ها وآیین های سنتی
·       چگونگی برپایی آداب و رسوم دینی زرتشتی
·       آموزش فن بیان و سخنرانی
 
 
 
ثبت نام تا پایان ژولای ۲۰۱۵ خواهد بود. جوانان بیست تا چهل سال زرتشتی می توانند در این دوره شرکت کنند و برای ثبت نام درخواست خود را به ایمیل انجمن جهانی ارسال کنند تا فرم ثبت نام برای آنان فرستاده شود.
Info.aemz@w-z-c.com
 
 
برای آگاهی بیشتر از چگونگی برنامه ها چنانچه مایلید
با سرپرست دوره آموزش هیربدی، موبد کورش نیکنام
تماس داشته باشید.
koorosh@kniknam.com
 

 
منبع خبر: 
انجمن جهانی زرتشتیانwww.w-z.c.com