دقت و بازنگری در مورد چاپ مطالب نادرست در برخی از نشریه های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به زرتشتیان ایران

ریس جمهور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تذكر به رییس جمهور محترم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دقت و بازنگری در مورد چاپ مطالب نادرست در برخی از نشریه های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به زرتشتیان ایران 
در رویه شماره 25 از نشریه ای به نام گنجینه سفر كه ویژه نامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یزد در پاییز 83 است آمده:'' ... آنان مدتها است كه مردگان خود را در كوره ها قرار داده و با قرار دادن سنگ آن ها را مدفون می سازند. امروزه نیز آنان مردگان خود را در زیر خاك مدفون می كنند اما آنان را در حالت نشسته در قبرهای ساخته شده از سیمان قرار داده و سپس بلوك های سیمانی را قبل از آنكه داخل قبر با سنگ پر كنند بر روی قبر قرار می دهند كه بدین روش ، كلام اهورا در اوستا محترم شمرده می شود'' 
این مطلب ، نا درست ، غیر واقعی و توهین آمیز است و انتشار آن به مناسبت سال خوش آمد گویی به یزد(84) سبب ناخشنودی جامعه زرتشتیان یزد خواهد شد شایسته است است همراه با پوزش لازم و پژوهش از منابع درست ، گزارش یاد شده در شماره آینده نشریه اصلاح گردد.