دستور جابجایی جایگاه ارایه سوخت CNG و دکل های برق فشار قوی از کنار معماری ثبت شده میراث فرهنگی آرامگاه زرتشتیان یزد

رییس جمهور محترم وزیر محترم نیرو

آرامگاه زرتشتیان که در جنوب شهر یزد و در کنار کوه واقع شده است دارای معماری قدیمی و دخمه هایی ویژه است که در ردیف 11650 به تاریخ 24/12/1383 به ثبت میراث فرهنگی رسیده است ولی وجود سازه های سیمانی،دکل های برق فشار قوی که در زمین های انجمن زرتشتیان یزد عبور کرده و به تازگی اقدام به تاسیس جایگاه ارایه سوخت CNG موجب شده تا چشم انداز این میراث فرهنگی تغییر کند و ناهماهنگ شود.شایسته است تا دستور فرمایید آثار باقیمانده میراث فرهنگی واقع در دخمه باستانی یزد به خوبی حفظ و نگهداری شود.