دستور بررسی و جابجایی مسیر عبور قطار در نزدیكی آثار باستانی نقش رستم و كعبه زرتشت

ریس جمهور محترم وزیر محترم راه و ترابری

تذكر به رییس جمهور محترم و وزیر محترم راه و ترابری درباره دستور بررسی و جابجایی مسیر عبور قطار در نزدیكی آثار باستانی نقش رستم و كعبه زرتشت 
با وجود اینكه بسیاری از كارشناسان میراث فرهنگی برای عبور قطار در نزدیكی نقش رستم مخالفت كردند . اداره راه و ترابری استان فارس ماشین آلات راه سازی را برای ایجاد این مسیر به كار گرفته و این اقدام در آینده موجب تخریب میراث فرهنگی چند هزار ساله این منطقه از جمله كعبه زرتشت و نقش رستم خواهد شد شایسته است مسیر عبور قطار از مسافت 350 متری نقش رستم به حریم راه اصلی شیراز و یا مسافت بیشتر و مناسب تری انتقال داده شود.