دختران دبستان گیو با یاری انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه سده را گرامی داشتند

دختران دبستان گیو با یاری انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه سده را گرامی داشتند

در تالار دبستان گیو،برنامه های شادی آفرین که دانش آموزان زرتشتی این آموزشگاه به مناسبت جشن سده برپا کرده بودند جلوه ویژه ای داشت در این جشن دانش آموزان هر یک از کلاس ها با کمک و آموزش خانم گشتاسبی مربی دینی خود برنامه هایی شامل نمایش، سرود و دکلمه را اجرا کردند. 
خانم عباسی مدیریت دبستان گیو ضمن تبریک جشن سده از فعالیت ها ی دانش آموزان سپاسگزاری کردند. 
نماینده زرتشتیان نیز که در این جشن و در کنار دانش آموزان و خانواده آنان حضور داشتند در سخنان کوتاهی به خجستگی جشن سده اشاره کردند و از دانش آموزان خواستند تا همچنان به سنت ها نیاکان خود پایبند بوده و در برگزاری آن کوشش کنند و امید وار شدند تا انجمن ززتشتیان تهران با باز سازی فضای تالار دبستان گیو امکان بیشتری برای برپایی نمایش ها فراهم سازد زیرا افشین زعیم که یکی از هنرمندان تاتر جامعه زرتشتی است و با آموزش این هنر به بچه ها نمایش چهار آخشیج را در این تالار اجرا کردند از کمبود شرایط نمایش گله مند بودند. 
موبد نیکنام پرداخت بخشی از هزینه جوایز، بچه های هنرمند را نیز همچنان که به راهنمایی گشتاسب قول داده بودند در دبستان گیو به عهده گرفتند. 
برنامه آتش افروزی سده توسط دانش آموزان دبستان گیو و با اوستا خوانی موبد رشید خورشیدیان به پایان رسید