خانه قدیمی موبد مهربان زرتشتی و زنده یاد فریدون زرتشتی در اختیار انجمن زرتشتیان تهران قرار گرفت

خانه قدیمی موبد مهربان زرتشتی و زنده یاد فریدون زرتشتی در اختیار انجمن زرتشتیان تهران قرار گرفت

در خیابان استاد نجات الهی(ویلا)خانه ای به مساحت 1080متر مربع وجود دارد که برادران دهشمند زرتشتی،ارباب مهربان و فریدون مالک آن بودند.

پس از انقلاب به دلیل سکونت ارباب مهربان در خارج از کشور سهم ایشان به سرپرستی یکی از نهاد های انقلاب در آمد بود،بازماندگان ارباب فریدون سهم خودشان را در این خانه را به انجمن زرتشتیان تهران واگزار کردند و نگهداری آن توسط حسین آقا که از مشاوران قدیم خانواده زرتشتی بود انجام می گرفت،تا اینکه به دلیل عدم استقبال خرید سهم ارباب مهربان از طرف زرتشتیان در سال 1381 سهم ارباب مهربان توسط نهاد سرپرستی کننده به حزب مشارکت فروخته شد ولی همچنان در تصرف انجمن بود،در آن زمان بدون بررسی و تدبیر لازم اجازه اقامت و تصرف به حزب مشارکت داده شد و چهار سال سهم انجمن در خانه یاد شده نیز در اختیار این حزب قرار گرفت تا اینکه با هماهنگی لازم و اقدام شایسته انجمن زرتشتیان تهران در گردش 40 به ویژه تلاش شهریار جویبان پور،سهم حزب مشارکت با هزینه ای بالاتر از زمان واگزاری نهاد سرپرستی کننده،از حزب مشارکت خریداری شد و پیش از نوروز 1386 در اختیار انجمن زرتشتیان قرار گرفت. 

با دعوت انجمن که در سخنان موبد نیکنام پس از آیین واژیشت گهنبار در آدریان تهران بیان شد همکیشان علاقه مند از این بنا دیدار کردند،نماینده زرتشتیان نیز در جمع همکیشان بازدید کننده از این ساختمان دیدار کردند و از همت و تلاش انجمن زرتشتیان تهران در بازگردانند این ملک تقدیر و سپاسگزاری کردند و پیشنهاد دادند این بنای قدیمی به صورت یک مرکز فرهنگی و هنری باز سازی شود و برای همکیشان به ویژه جوانان مورد استفاده قرار گیرد.