حضور در جام جانباختگان زرتشتی در مجموعه ماركار تهرانپارس

حضور در جام جانباختگان زرتشتی در مجموعه ماركار تهرانپارس

آقای نیكنام در پیكار ورزشی جام جانباختگان زرتشتی كه به ابتكار و همت كانون دانشجویان زرتشتی در ماركار تهرانپارس برگزار شده بود، شركت كردند.موبد نیكنام در بخشی از سخنان خود در مراسم آغازین این جام ورزشی ضمن سپاسگزاری از كانون و انجمن زرتشتیان تهران و جوانان در برپایی آن، از نهادها گله كردند تا با این‌همه جام های ورزشی كه هر ساله در سراسر ایران برگزار می شود، چرا نباید جامعه زرتشتی تیم های ورزشی مطرح شده، برای شركت در مسابقه های كشوری داشته باشد. 
زیرا هر سال ورزشكاران از سراسر ایران در اینگونه جام ها شركت می كنند و پس از چند روز تلاش ورزشی به شهرهای خود باز می گردندولی با این همه هزینه و زحمت جوانان كانون دانشجویان و دیگر نهادهای زرتشتی ما هنوز نتوانسته ایم در یكی از بازی های كشوری نقش مفید و درخشانی داشته باشیم، باید آسیب شناسی در این راه داشته باشیم و با برنامه ریزی كارشناسی و همایشی با ورزشكاران به فكر تشكیل تیم های ورزشی برتر در جامعه باشیم.