حضور در آدریان تهران برای پاسخگویی به پرسشهای دینی و فرهنگی دانشجویان رشته ادیان و عرفان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران از دکتر نیکنام دعوت کرد تا برای آشنایی دانشجویان رشته ادیان و عرفان این دانشکده که در دوره کارشناسی ارشد تحصیل می کنند در نشستی به آنان یاری رساند، آقای نیکنام بامداد امروز در آدریان تهران حضور یافتند تا با استاد ودانشجویان این مرکز دیدار داشته باشند. 
نخست دانشجویان از بخش های آدریان تهران بازدید کردند و سپس در تالار آدریان حضور یافته و به سخنانی که درباره دین و فلسفه زرتشت بیان شد گوش دادند. 
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی به شرایط زندگی و نگرش مردم در پیش از زایش اشوزرتشت و بررسی بینش آیین مهر پرداختند و در ادامه سخنان خود به برگزیده شدن اشوزرتشت به پیامبری در گات هااشاره کردند و بیان داشتند برای نخستین بار در تاریخ بشر ، اندیشمندی از این سرزمین به یکتایی خداوند پی برد و صفت او را اهورامزدا نامید،یعنی دانای بزرگ هستی بخش و پیامبران بعدی،خود را فرستاده این خدای یکتا دانستند. 
موبد نیکنام ویژگی های دین زرتشت را خرد ورزی، راستی پویی، شادی افزایی و تازه شدن همراه با دانش زمان دانستند و هریک را جداگانه شرح دادند و در بخش دیگری از سخنان خود به سه تهمت ناروای تاریخی دشمنان و نابخردان نسبت به این دین در مورد آتش پرستی ، دوگانه پرستی و ازدواج با محارم د ر ایران باستان اشاره کردند.دانشجویان سرکت کننده در این گرد همایی در پایان با پرسشهای خود در موضوع عرفان، دین، تاریخ و فلسفه زرتشت به پاسخ های لازم دست یافتند.