جوشش دوباره چشمه چند هزار ساله تاق بستان

جوشش دوباره چشمه چند هزار ساله تاق بستان
 
چشمه‌ي چندهزار ساله‌ي تاق بستان دوباره جوشید
   
 
خبرنگار امرداد-فرزانه خسروي :
چشمه‌ي خروشان چند هزارساله و پرآب تاق بستان که از خشک‌سالی و حفر چاه‌های غیرمجاز در تابستان خشک شده‌بود به‌شوند بارندگی چند روز گذشته دوباره جوشید و به مانند گذشته دریاچه روبه‌روبروی تاق‌ها پرآب شد.
چشمه‌ي تاق بستان به انگیزه از بین بردن نم (:رطوبت) موجود در تاق‌ها و آمادگی برای ثبت جهانی بدون پژوهش‌های باستان‌شناسانه‌ی درست، چند سال پیش چهره‌اش دیگرگون گردید و همین موضوع آغاز مشکلاتی در این مجموعه شد. در زمان سامان‌دهی درختانی بریده و لودرها به‌امید رهایی سنگ‌برجسته‌ها از نم، لرزه به جان آثار تاریخی انداختند. امروز مجموعه‌ي تاق‌بستان بیشتر به برهوت می‌ماند و تنها رستوران‌های دنده‌کباب به دور از هیاهو و مشکلات آثار تاریخی بازار داغی برای گردشگران هستند.
خشکی چشمه‌ در تابستان که یکی از دیدنی‌ترین جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان کرمانشاه است دل‌واپسی‌هایی برای به ثبت جهانی رسیدن مجموعه تاق بستان ایجاد کرد ولی با بارندگی خوب پاییزه تا اندازه‌ای اين نگراني از ميان رفت.
گردشگران تاق بستان، آب جاری کنار تاق‌ها را تماشا می‌کردند و باور داشتند که پرآبی چشمه نباید شوندی برای بهره‌برداری غیرمجاز از آن شود زیرا پس از دوران بارندگی، خشکی دوباره آن را در پی خواهد داشت.
یکی از راهنمایان این مجموعه به بازدیدکنندگان نوید پیگیری سخت سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه را می‌داد و حتا از سازمان جهانی یونسکو هم درخواست کمک شده‌است.
بيرون از مجموعه‌ي تاریخی فرهنگی تاق بستان کمتر جایی برای پارک ماشین یافت می‌شود ولی درون مجموعه افراد بسیاری به‌چشم نمی‌خورد و این نشان‌گر گیرایی بیشتر رستوران‌های دنده‌کباب‌ها تا خود مجموعه تاریخی است در حالی‌که سنگ‌برجسته‌ها به ویژه نگاره ایزد میترا و آناهیتا هر کدام بخشی از تاریخ و باورهای نیاکانمان را به نیکی نشان می‌دهد و با توضیحات راهنمایان گردشگران می‌توانند تا اندازه‌ای با تاریخ سرزمین ایران آشنا شوند. در پیرامون مجموعه سرپرستان (:مسولان) شهری و میراثی می‌توانند با مشخص کردن جاهایی بسته‌های فرهنگی، توژ، فرتورهای مناسب و فروش کتاب‌های بی‌شماری که در این زمینه وجود دارد، مردم را با استان کرمانشاه بیشتر آشنا کنند.
 
 
چشمه‌ي تاق بستان دوباره خروشان شد
آبی که از درون زمین بیرون می‌جهد


آبراهه‌ي کناری پر از آب است

آبراهه بازمانده از دوره ساسانی و دریاچه تاق بستان
آبراهه برجای مانده از دوران ساسانی و پلی که در زمان قاجار برای کنترل آب ایجاد شده بود. این آثار پس از سامان‌دهی مجموعه‌ي تاق بستان و پایین آمدن کف زمین آشکار شدند.
آبراه جلو تاق‌ها و سنگ‌نگاره‌ها پر از آب است
ایوان کوچک و سنگ‌نگاره شاپور دوم و سوم 
سفیدک‌های درون تاق پس از چند سال هنوز باقی مانده‌اند
ایزدهای صلح در بالای تاق بزرگ. پیش از این گمان براین بود زمان ساخت نگاره، ایزد سمت چپ نیمه رها شده‌است. در حالی‌که تابستان پس از خشک شدن چشمه بخشی از آن در درون آبراه پیدا شد.

چند درخت چنار در دو سوی تاق خشک شده‌اند

میدان تاق بستان در بخش درون‌شد به مجموعه تاریخی

درخت چنار کهنسال تاق بستان که برخی آن را یکی از نمادهای شهر کرمانشاه می‌دانند.

آب خروشان جاری از چشمه

 
منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد amordadnews.com