جلوگیری از توهین به باور های سنتی برخی از نوشته های پهلوی با تصویر سازی به صورت کاریکاتور و طنز

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

در گزارش روزنامه آفتاب یزد به تاریخ 25 امرداد ماه آمده بود که قرار است داوود شهیدی از منابع کتاب اردای ویرافنامه که ذکر شده بود یکی از منابع تاریخ شفاهی آیین زرتشتی است به صورت کاریکاتور و طنز تصویر سازی شود شایسته است به هنرمندان و پژوهشگران یادآوری شود که بسیاری از متون پهلوی از بینش زرتشت پیام آور نیست بلکه از باورهای سنتی اقوام ایرانی به ویژه در سده های نخستین پس از حمله اعراب به ایران نوشته شده همچنین باور ملت ها را در هر زمان به ویژه تاریخ گذشته ایران نباید با کاریکاتور و طنز بیان کرد زیرا دارای احترام بوده و پژوهش در آن لازم است.