جشن تیرگان همزمان با برگزاری گاهنبار در پاریس

جشن  تیرگان همزمان با برگزاری گاهنبار در پاریس
 
مرکز فرهنگی پاریس برگزار کرد
جشن تیرگان همزمان با گاهنبار
   
 
خبریار امرداد- آریا جوانمردی :
جشن تیرگان و گهنبار چهره میدیوشهم در مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس جشن گرفته شد.
آفرینگان گهنبار در نیایشگاه مرکز با آوای موبد کورش نیکنام سروده شد و پس از پذیرایی لرک( آجیل ویژه آیین های سنتی) همراه با وردرین ( میوه بریده شده در آیین ها)  و میزد (خوراکی های سنتی)، باشندگان جشن تیرگان را نیز گرامی داشتند.
موبد نیکنام در سخنان خود به فلسفه برگزاری جشن‌های ایرانی پرداخت و به حماسه‌ی آرش کمانگیر در بازپس‌گیری بخش بزرگی از سرزمین ایران اشاره کرد وی دربخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود، به خشکسالی گزارش شده در زمان گذشته ایران اشاره کرد که مردم برای آرزوی داشتن آب و آبادی، سنت زیبای آب‌ریزان و بستن نخ هفت رنگ به دست را نیز به جشن تیرگان  افزودند.
روز تیر از ماه تیر برابر دهم تیرماه، سیزدهمین روز در گاه شماری سنتی زرتشتی است که هرسال با سومین روز از چهره گاهنبار میدیوشهم همراهی می‌کند.
گاهنبار به چم هنگام برداشت ، اندوخته کردن و داد ودهش فرآورده های کشاورزی و دامی بوده که میدیوشهم میان تابستان و هنگام گردآوری بخشی از داده های نیک کشاورزی نام گرفته است.
 

6744
منبع خبر: 
http://www.amordadnews.com/neveshtehNamyesh.aspx?NId=14522