جشن اسفندگان در کنار سالخوردگان با حضور در خانه سالمندان تهران

جشن اسفندگان در کنار سالخوردگان با حضور در خانه سالمندان تهران

خانواده هایی که یکی از بستگان آنان در خانه سالمندان زرتشتی تهران است با برخی از همکیشان برای بزرگداشت روز اسفند از ماه اسفند در این سرا گرد هم آمدند و با برنامه های شادی بخش این جشن را گرامی داشتند.
دست اندرکاران و پرستاران سرای سالمندان وهنرمندان به سرپرستی پریسا کاویانی برنامه هایی شاد را اجرا کردند که شامل خنیاگری ایرانی توسط خوهران آتشبند و هنر نمایشی به سرپرستی افشین زعیم و ترانه های شاد وسنتی بود. 
نماینده زرتشتیان نیز در جمع باشندگان حضور یافتند و در بخشی از برنامه با سخنان خود روز اسفندگان را به همه خجسته باد گفتند و با اشاره به ترجمه واژه سپنته آرمئی تی که به معنی عشق پاک و مقدس است افزودند که این عشق را در ایران باستان به بانوان اختصاص داده بودند زیرا هنگامی که سخن از فداکاری، فروتنی، گذشت وعشق پیش می آید همه به یاد مهربانی های مادران خود می افتند چرا که بانوان با احساس تر از مردان در برخورد با فرزندان خود زندگی می کنند. 
آقای نیکنام از مادرانی یاد کردند که در قدیم در جایگاه استاد در هر روستا بودند و هنرهای گوناگون خانه داری، کارهای دستی، بافتنی و شیوه درست زندگی را به نوجوانان آموزش می دادند این همه تلاش و مهربانی را از بانوان نیکوکار به یادگار داریم. 
برنامه اسپندگان در سرای سالمندان با پذیرایی آش رشته سنتی که بانوان با همکاری یکدیگر آن را تهیه کرده بودند به پایان رسید.