جايگاه فردوسي در تاريخ فرهنگ مردم ايران هميشه جاودانه است

نشریه های ایران

بيست و پنجم ارديبهشت‌ماه هر سال سالروز بزرگداشت مقام فردوسي است، هنرمند كم‌نظيري كه در اوج تاخت و تازهاي بيگانگان بر پيكر فرهنگ اين كشور با تلاش و رنج سي‌ساله خود، كاخي بلند از شاهكار خود را بنا كرد تا ايراني بداند كه عجم نيست، او اگر زبان بيگانه را نمي‌فهمدنشان ناداني نيست بلكه در گذشته خود يكي از آغازگران تاريخ تمدن بوده و با سرعتي شگرف و قابل تحسين چرخ فرهنگ، اخلاق و تمدن را به گردش درآورده است. 
زنان ايراني در زماني كه اقوام باديه نشين دختران خود را زنده به گور مي‌كردند از جايگاه ارزشمندي بهره‌مند بوده و به رتبه‌هاي بالاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و حتي دولتي دست مي‌يافته، كدبانو لقب داشته‌اند. گردآفريد، رودابه و سودابه از آنان بوده‌اند. 
ايرانيان دين‌دار و با فرهنگ بوده و در برابر بيدادگري ايستادگي كرده و حماسه‌ها آفريده‌اند رستم،گيو و گودرز نمونه‌هايي از پهلوانان شاهنامه‌‌اند و رسم پهلواني و گذشت و مردانگي از ارزش‌هاي نيك جامعه ايراني بوده است . ايرانيان پيوسته به فر و شكوه خود باليده و براي جان و روان همه هستي ارزش قايل بوده‌اند چنانچه سعدي گويد: 
چو خوش گفت فردوسي پاكزاد كـه رحمـت بـر آن تـربت پاك باد 
ميازار موري كه دانه كش اسـت كه‌جان‌داردوجان‌شيرين‌خوش‌است 
فردوسي در اوج بيداد زمان نسبت به باورها و گويش و فرهنگ ايراني ، شناسنامه افتخار آفرين و هويت فرهنگي براي ايرانيان تنظيم كرد، برگ زريني كه روشنايي و فروغ آن در ادبيات و عرفان بسياري از كشورهاي جهان به‌ويژه همسايگان ايران همچنان درخشان است. 
زرتشتيان نيز همگام با ملت ايران به ارزش‌هاي فرهنگي اين سرزمين افتخار كرده، مي‌كنند و خواهند كرد و روز فردوسي را به فرهنگ دوستان جهان شادباش مي‌گويند. 
دريغ است ايـران كه ويران شود كنـام پـلـنـگـان و شيران شـود 
بيا سر به سر تن به كشتن دهيم از آن به كه كشور به دشمن دهيم 

كورش نيكنام 
نماينده زرتشتيان ايران