توجه و جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی در منطقه باستانی شوش

ریس جمهور محترم

تذكر به رییس جمهور محترم درباره توجه و جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی در منطقه باستانی شوش 
محوطه باستانی شوش كه در استان خوزستان واقع شده یكی از سرمایه های ارزشمند میراث فرهنگی ایران است كه بازگو كننده فرهنگ و تمدن این سرزمین از دوره های عیلامی به بعد است و آثاری از جمله كاخ هخامنشی آپادانا، شهر باستانی شوش(آكروپل) ایوان كرخه و هفت تپه را در خود جای داده است . هم اكنون بر روی بیش از 80 درصد از محوطه شوش كشاورزی انجام می شود ، از آنجا كه آبیاری و انجام امور كشاورزی خسارت كلی و نابودی آثار باستانی را به همراه دارد اگر حمایت جدی و پیشگیری لازم انجام نگیرد محوطه باستانی و چند هزار ساله شوش به كشتزار چند ساله تبدیل خواهد شد، شایسته است تا سازمان میراث فرهنگی با اقدام فوری و اختصاص بودجه لازم از این بخش نیز حفاظت و از تخریب آثار ارزشمند نیاكان ما كه در بخش گردشگری سرمایه آفرین خواهد بود، جلوگیر ی كنند.