تقدیر و سپاسگزاری همکیشان کرمان و انجمن زرتشتیان این شهر از عملکرد نماینده زرتشتیان در مجلس هفتم

تقدیر و سپاسگزاری همکیشان کرمان و انجمن زرتشتیان این شهر از عملکرد نماینده زرتشتیان در مجلس هفتم

به پاس چهار سال خدمت موبد کورش نیکنام که در جایگاه نمایندگی از هازمان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی انجام شده بود با برنامه ریزی انجمن زرتشتیان کرمان از همکیشان دعوت شده بود.این برنامه پس از پایان اوستا خوانی هزاره ورهرام یشت بود که به ابتکار این انجمن برگزار شد و با حضور همکیشانی که به صورت گسترده از کرمان شرکت کرده بودند نخستین بخش از همایش دوره ای نمایندگان نهاد ها و انجمن های زرتشتی سراسر کشور نیز آغاز گردید . از طرف انجمن زرتشتیان کرمان لوح سپاسی فراهم شده بود و با تشویق همکیشان به آقای نیکنام اهدا گردید. 
پیش از آن ، مهندس کورش آذرگشسبی یکی از اعضای انجمن زرتشتیان کرمان به انتخابات 4 سال پیش اشاره کردند که هازمان زرتشتیان ایران با برگزیدن موبد نیکنام به نمایندگی خود در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر فردی را با ابتکار های جدید و تلاش کم نظیر به مجلس فرستادند و شاهد برنامه هایی بودند که با پشتکار فراوان ایشان همراه بوده است از جمله برپایی همایش انجمن ها، دریافت بودجه دولتی، اقدام برای بازگرداندن موقوفه ها، ارسال پیام کنکاش و بازنگری در احوال شخصیه و اقدام های دیگر که همه با ارزش بودند. 
سخنگوی انجمن افزودند:زرتشتیان کرمان و انجمن این شهر در این گردهم آیی لوح سپاسی را با این انگیزه به موبد نیکنام اهدا می کنند که ایشان همچنان دربین جامعه زرتشتی حضور کوشا و پر رنگ داشته باشند. 
در اهدای این لوح تقدیر موبد اردشیر خورشیدیان سرنشین انجمن موبدان تهران، رییس و هموندان انجمن زرتشتیان کرمان نیز به جایگاه دعوت شدند. 
آقای نیکنام نیز در سخنان کوتاهی با سپاس از همکیشان ساکن کرمان و انجمن زرتشتیان این شهر گفتند: من باور دارم در جایگاه نمایندگی هرچه انجام داده ام وظیفه ام بوده و همه را با یاری و رایزنی همکیشان به سر انجام رسانده ام و خود را شایسته این همه محبت نمی دانم ولی به عنوان یادگاری ارزشمند این لوح یادبود را می پذیرم و ضمن سپاسگزاری از همه تلاش خواهم کرد که همچنان خدمتگزار آیین راستی در هازمان زرتشتی باشم. 

در متن این لوح سپاس چنین آمده است : 

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم 
فلک را سقف بشکافیم وطرحی نو در اندازیم 
گرامی نماینده زرتشتیان ایران در مجلس دوره هفتم 
موبد فرهیخته و بزرگوار جناب آقای دکتر کورش نیکنام 
چه زیبا این افتخار را از آن خویش نمودید 
هزاران درود و سپاس بر شما 
یقین داریم که آیندگان از شما به نیکی یاد خواهند کرد و برای همه دوران در تاریخ نامدار و ماندگار خواهید ماند 
ورهرام روز و اردیبهشت ماه سال 3746 دینی 
انجمن زرتشتیان کرمان