تشکیل دوره آموزش دینی با درجه دانش نامه پایه 3 از طرف انجمن موبدان تهران در شهر یزد

تشکیل دوره آموزش دینی با درجه دانش نامه پایه 3 از طرف انجمن موبدان تهران در شهر یزد

بامداد روز آدینه با دعوت انجمن موبدان تهران ، کلاس آموزش دینی با شرکت حدود 70 نفر از دین آموزان ثبت نام شده آغاز به کار کرد. 
رییس و اعضای انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان تهران ، یزد و برخی از نهاد های زرتشتیان یزد در کنار جمعی از همکیشان و دین آموزان در تالار بانو بمان و کیخسرو بزرگ چمی حضور یافتند. 
پس از سرایش بند هایی از گات ها ، پدرام سروش پور که مجری برنامه ها بود به چگونگی تشکیل نخستین دوره از کلاس های آموزش هیربدی اشاره کرد که با هزینه موبد مهربان زرتشتی در سال 1381 و به سرپرستی کورش نیکنام در تهران برگزار شده است و اکنون نیز در یزد این دوره آموزشی آغاز به کار کرده است. 
پس از آن از نماینده زرتشتیان دعوت کرد تا به ایراد سخنرانی بپردازد،موبد نیکنام در سخنان خود پس از سپاسگزاری از انجمن موبدان و نهاد ها به انگیزه های گوناگون تشکیل چنین کلاس هایی اشاره کرد نخست این که چون زرتشتیان ایران در نظام دینی ایران زندگی می کنند پس باید همانند دیگر ادیان شناخته شده در کنار اکثریت به بیان دیدگاه ها و بینش درست اشوزرتشت پرداخته تا دین و آیین ایرانی از پیرایه های نا هماهنگ پالوده گردد و اصل پیام اشوزرتشت گسترش داده شود و دوم اینکه در حال حاضر و پس از گذر هزاران سال،مردم جهان به دینی نیاز دارند که آنان را به آرامش و آسایش برساند و دین زرتشت با داشتن امتیاز هایی همچون خردمندی، برابری ،مهر بانی و شادی مورد توجه اندیشمندان جهان قرار گرفته است پس ما نیز باید بکوشیم تا بیشتر به آموزه های اشوزرتشت دست یابیم.سپس مهندس اله یار دانشمند نیز در سخنان خود به اهمییت چنین کلاس هایی اشاره کرد و همکاری و حمایت انجمن زرتشتیان تهران را در برپایی چنین کلاس هایی لازم دانست آنگاه موبد اردشیر خورشیدیان به عملکرد انجمن موبدان تهران اشاره کرد و یکی از برنامه های آن را تشکیل دوره های آموزشی دینی بیان کرد و ضمن سپاسگزاری از خیر اندیشان یاری رسان به انجمن موبدان و نماینده زرتشتیان در مجلس که بخشی از بودجه دولت را به انجمن موبدان اختصاص داده است تقاضای همکاری مالی بیشتری داشت. 
به گفته پدرام سروش پور کلاس های آموزش دینی در یزد که ثبت نام آن توسط موبد فریبرز شهزادی انجام گرفته است با حضور 76 نفر از همکیشان در سنین مختلف در روز های آدینه هر هفته از ساعت 9 تا 13برگزار خواهد شد و برنامه های درسی شامل: جهان بینی زرتشت توسط موبد اردشیر خورشیدیان ، اوستا خوانی توسط موبد مهربان فیروزگری ، دین دبیره توسط موبد رستم وحیدی،تاریخ معاصر زرتشتیان بوذر جمهر پرخیده و متون باستانی توسط فرزانه گشتاسب خواهد بود.