تشویق دانش آموزان ودانشجویان ممتاز زرتشتی در همایش سالیانه پیر نارکی یزد

تشویق دانش آموزان ودانشجویان ممتاز زرتشتی در همایش سالیانه پیر نارکی یزد

نیایشگاه نارکی که در غرب شهرستان یزد و در دامنه یکی از کوه های شهرستان مهریز واقع شده است هر سال از روز مهر در ماه امرداد به مدت 5 روز شاهد گرد هم آیی همکیشان از سراسر ایران می باشد که برای نیایش به یاد پروردگار ، دیدار همگانی ، دادودهش وشادی همگانی به این زیارتگاه می آیند.انجمن زرتشتیان کوچه بیوک یزد و به ویژه آقای بهروز جراح در رسیدگی به نیازها و بهسازی این نیایشگاه کوشش فراوان تری دارند . 
بیش از 20 سال پیش به هنگام حضور همگانی همکیشان در این نیایشگاه به ابتکار اعضای تیم دینی یزد برنامه هایی برای سرگرمی وتشویق دانش آموزان و جوانان برنامه ریزی شد تا وقت اضافی همکیشان همراه با شادی بیشتر ، بار فرهنگی بهتری داشته باشد و در این راستا انجمن های دینی ، انجمن زرتشتیان اهرستان و انجمن تفت وتوابع از توان مالی خیر اندیشان یهره گرفته وبا با پیشکش جوایزی 
جوانان برتر را تشویق کردند ، دو سال گذشته برنامه ها اجرا نشد و برای تابستان امسال دوباره انجمن تفت وتوابع یزد تشویق جوانان زرتشتی را دنبال کرد. 
نماینده زرتشتیان در مجلس نیز در روز آغازین روز همایش نارکی در این نیایشگاه در کنار همکیشان بودند . فرماندار شهرستان مهریز با فرمانده نیروی انتظامی این شهر نیز برای مدتی کوتاه در نیایشگاه با نماینده زرتشتیان و همکیشان دیدار داشتند . 
در آغاز برنامه ها سرود هایی از گات ها سروده شد ورییس انجمن تفت وتوابع گزارشی از اسثقبال دانش آموزان در این دوره را داد سپس آقای نیکنام در سخنان خود با سپاسگزاری از انجمن زرتشتیان کوچه بیوک در نگهداری وهماهنگی برنامه های نارکی واز انجمن تفت وتوابع برای تشویق جوانان سپاسگزاری کرد ، نماینده زرتشتیان به برخی از فعالیت های گذشته خود در برنامه ریزی های دوره نمایندگی اشاره کرد واز احوال شخصیه جدید زرتشتیان که در این دوره با کمک حقوقدانان بازنگری وتکمیل شده است یاد کرد و به ویژه برابر شدن ارث برای پسران ودختران را نمونه ای از تغییر ارزشمند آن دانست .آقای نیکنام در بخش دیگری از سخنان خود با سفارش به دانش آموزان ایرانی برای کوشش در آموزش ها از جوانان خواست به کتابخوانی عادت کنند زیرا ایران با داشتن سابقه دیرینه نوشته وادبیات وشعر وموسیقی شایستگی آن را دارد که در بخش مطالعه وکتابخونی با لاتر از کشورهای بنگلادش وافغانستان قرار داشته باشد . آنگاه از نیروی انتظامی مهریز برای ایجاد امنیت به هنگام زیارت و اداره راه این شهر برای بهسازی و آب پاشی در جاده پیر نارکی قدر دانی کردند . 
نماینده زرتشتیان در حین دیدار از مکان اصلی نیایشگاه وسرکشی به خیله ها ، پیشنهاد های همکیشان را نیز در یافت نموده وبه برخی از پرسش ها وخواسته های آنان رسیدگی کردند.