تشویق دانش آموزان دبستان گیو در جشن تحصیلی کلاس پنجم برای راه یابی به دوره راهنمایی گشتاسب

تشویق دانش آموزان دبستان گیو در جشن تحصیلی کلاس پنجم برای راه یابی به دوره راهنمایی گشتاسب

از دانش آموزان و خانواده های آنان دعوت شده بود تا در جشنی که برای فارغ التحصیلی خود از دبستان دارند با مرکز آموزش بعدی آشنا شوند،این برنامه به ابتکار انجمن اولیا و مربیان و مدیریت آموزشگاه در تالار مدرسه راهنمایی گشتاسب فلفلی بر گزار شده بود. 
نماینده زرتشتیان،رییس و بعضی از اعضای انجمن زرتشتیان تهران نیز در جمع خانواده ها حضور داشتند،پس از سرایش بندی از گاتها،خانم کرمی مدیر راهنمایی گشتاسب گزارشی از آموزشگاه را ارایه کردند و اعضای انجمن اولیا و مربیان و اعضای کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران نیز به خواسته ها و نیاز های این مرکز اشاره داشتند و از خانواده ها خواستند تا دانش آموزان کلاس پنجم دبستان گیو را در راهنمایی گشتاسب ثبت نام کنند. 
آقای نیکنام ضمن سپاسگزاری از مدیریت و اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه راهنمایی گشتاسب و انجمن زرتشتیان تهران که همواره هزینه زیادی را برای نگهداری مراکز آموزشی در نظر گرفته است به برخی از خواسته های خانواده ها در آموزشگاه های ویژه زرتشتی اشاره کردند،نماینده زرتشتیان با توجه به سابقه بیش از یکصد سال زرتشتیان در ساخت آموزشگاه ها به مدیر مدرسه سفارش کردند که به هویت دانش آموزان زرتشتی بیشتر توجه داشته باشند تا آنان با انگیزه بیشتری از راه دور و نزدیک به این مراکز بیایند.نصب تابلوهایی از پیام اشو زرتشت،اجازه سرایش بند هایی از گات ها در مراسم بامدادی،اهمیت به جشن های ملی ایران و بالا بردن کیفیت آموزشی از جمله مواردی بودند که آقای نیکنام به آنها اشاره کردند. 
در پایان گرد هم آیی با هدایایی که از طرف انجمن زرتشتیان تهران فراهم شده بود از دانش آموزان ممتاز سال پنجم دبستان گیو قدر دانی شد.