تاراج‌گران گورستان تاریخی نورآباد را چپاول کردند

	تاراج‌گران گورستان تاریخی نورآباد را چپاول کردند
 
 
  .
 
خبرنگارامرداد-سیاوش آریا :
 
 آرامستان گردی یکی از گونه‌های گردشگری در جهان است که امروزه هواداران فراوانی را به‌سوی خود کشانده و به یکی از گیرایی‌های (:جاذبه‌ها) ویژه‌ی گردشگری تبدیل شده است. اما در ایران نه تنها آرامستان گردی حتا برای سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ناشناخته مانده است، بلکه سنگ گورهای تاریخی در گورستان ها ها به دست نابخردان فرومایه به تاراج می‌رود.
به گزارش اَمرداد، سنگ گورهای تاریخی از آن روی ارزشمند هستند که نشان و نمادهای ویژه‌ای بر روی آن‌ها تراشیده شده و برخی از آن‌ها با پیشه (:شغل)، جایگاه اجتماعی و سیاسی فرد درگذشته، مقام والای آن فرد و رویدادهای تاریخی در پیوند بوده و نزد کارشناسان از دیدگاه پژوهش و مطالعه جایگاه ویژه‌ای دارند. همچنین نمادها و سنگ‌نبشته‌های (:کتیبه‌ها) تراشیده شده بر روی سنگ گورها می‌تواند به‌عنوان پایان‌نامه‌ی دانشجویان رشته‌های گوناگونی همانند باستان‌شناسی، تاریخ، مِهرازی (:معماری) ، هنر و ... جای گیرد. از سویی دیگر، آژانس‌ها، هتل‌ها، شرکت و موسسه‌های گردشگری در ایران هیچ رویکردی به این‌گونه‌ی گردشگری نداشته و حتا شناختی هم از آن ندارند. و آرامِستان گردی به گونه‌ی رسمی در ایران وجود ندارد. اما یکی از دشواری‌های بزرگ گورستان‌های تاریخی در ایران این است که نخست بیشتر آن‌ها به ثبت ملی نرسیده‌اند و دیگر آن‌که روشن نیست سرپرستی (:مسوولیت) آن بر دوش کدام نهاد است. زیرا اگر گورستانی در سازمان میراث فرهنگی ثبت ملی هم شده باشد، ولی سرپرستی و اداره‌ی آن بر دوش میراث فرهنگی نیست. سرپرستی گورستان‌هایی که در شهرهای بزرگ  جای دارند، بیشتر بر دوش اداره‌ی اوقاف است. اما در روستاها و ده‌ها، نگهداری و پاسداری از گورستان‌ها سرپرست ویژه‌ای ندارد و بیشتر آن‌ها به حال خود رها شده‌اند. و همین انگیزه راه را برای سودجویان اموال فرهنگی باز گذاشته که به بهانه‌های بی‌پایه و سُست یافتن گنج، به این یادمان‌های تاریخی ارزشمند دستبُرد زده و آن‌ها را به تاراج می‌برند. در پایان نیز این دستاورد دسترنج نیاکان پاک‌سرشتمان است که برای همیشه نابود خواهد شد و از چهره‌ی تاریخ پاک می‌شود.
اما تاراج گران فرومایه به یک گورستان تاریخی دریکی از روستاهای شهرستان نورآباد مَمَسنی در استان پارس (:فارس) دستبُرد زده و برخی از سنگِ گورهای تاریخی ارزشمند آن را شکسته و از میان برده‌اند. انبوه کندوکاوهای غیرمجاز به انگیزه‌ی نادرست یافتن گنج در این گورستان، دل هر دوست دار تاریخ و فرهنگ ایرانی را به درد می‌آورد. گذر جاده‌ای خاکی از میان گورستان در گذشته نیز آن را به دو بخش، بخش‌بندی کرده و مایه‌ی ویرانی سنگ گورها شده است. یادگاری نویسی و خَراش با اشیای نوک‌تیز بر روی برخی از سنگ گورهای تاریخی از دیگر دشواری‌های این گورستان به شمار می‌آید. ولی شاید بدترین دستبُرد نابخردان فرومایه، از میان بردن و رُبودن شیرهای سنگی و تاریخی این گورستان باشد. شیرهای سنگی نمادی از دلاوری و قهرمانی، مردانگی و جایگاه ویژه‌ی اجتماعی درگذشتگان بوده است. اما این داستان هنگامی دردناک‌تر خواهد شد که بدانیم در استان پارس شمار این شیرهای سنگی بسیار اَندک بوده و همین شمار کم هم در حال نابودی است. به گفته‌ی بومیان منطقه تا 6 – 7 سال پیش چندین شیر سنگی در این گورستان وجود داشته است. اما سودجویان و چپاوُل گران یادمان‌های تاریخی – فرهنگی همه‌ی آن‌ها را رُبوده و یا شکسته‌اند. همچنین بر پایه‌ی بازدید میدانی نگارنده و شواهد سطحی و تاریخ‌های نگاشته شده بر روی برخی سنگ گورها، دیرینگی این گورستان به روزگار صفویه می‌رسد و سنگ گورهای آن بیش از 400 سال دیرینگی دارند. هرچند که باید کارشناسان میراث فرهنگی از آن بازدید کرده و گاه نگاری دقیق آن را روشن کنند. زیرا بنا به گفته‌ی کارشناسان ثبت اموال تاریخی – فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، این گورستان ناشناخته مانده و هنوز به ثبت ملی نرسیده است! 
از سویی دیگر، گِرداگِرد این گورستان تاریخی را زمین‌های کشاورزی فراگرفته است و برخی از سنگ گورها به‌وسیله‌ی تاراج گران از جای خود بیرون آورده شده و در زمین‌های کشاورزان رها شده است. از همین روی نیاز است که هر چه زودتر مدیران شهری و استانی با همکاری میراث فرهنگی این گورستان تاریخی و ارزشمند را ساماندهی کرده و پس از ثبت از سوی سازمان میراث فرهنگی حریم و گستره‌ی (:عرصه) آن را روشن کرده و با آگاهی‌رسانی و آموزش بومیان منطقه از دست‌اندازی بیشتر آن پیشگیری کنند. تا یادگارهای گذشتگان افزون بر پاسداری و نگهداری برای آیندگان برجای بماند.
 
 
 
 
 
 
 
انبوه حفاری های غیرمجاز دل هر دوستدار تاریخ و فرهنگ ایران را به درد می آورد
 
بخشی از سر و گردن یک شیرسنگی دیگر که نابخردان آن را به بهانه یافتن گنج شکسته و ویران کرده اند
 
بیشتر سنگ گورها دارای کتیبه های تاریخی ارزشمندی هستند
 
 
تاراجگران بیشتر سنگ گورها را به انگیزه یافتن گنج از زیر خاک بیرون آورده اند
 
تاراجگران تنها شیرسنگی برجای مانده این گورستان را نیز نابود کرده اند
 
حفاری های غیرمجاز
 
درختی کهنسال و قدیمی به همراه چشمه ای روان در کنار گورستان خود می تواند جاذبه ای برای گردشگری باشد، ولی نبود مدیریت شهری و بی توجهی مدیران این مکان را به جایگاهی برای تاخت و تاز تاراجگران تبدیل کرده
 
گورستانی تاریخی که به ثبت ملی نرسیده است و در حال تاراج است
 
گوناگونی گل ها و درختان در کنار این گورستان می تواند جاذبه ای برای گردشگران باشد
 
مانده های خاکستر آتش ولگردان در مکانی تاریخی نشان از بی توجهی مدیران شهری است
 
نمونه ای دیگر از گورسپاری ها
 
عکس از سیاوش آریا است.
منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد