بی مهری به یادمان ساسانی «ایچِ» اِستهبان

بی مهری به یادمان ساسانی «ایچِ» اِستهبان
لگد به یادمان ساسانی «ایچِ» اِستهبان
   
 
خبرنگار اَمرداد – سیاوُش آریا :
نبود بودجه درکنار بی‌مهری مدیران فرهنگی شهری و استانی و نداشتن برنامه‌ای برای نگه‌داری و پاس‌داری از یادگارهای نیاکانی انگیزه‌ای شده تا بیشتر یادمان‌های کشور دستخوش ویرانی جای گرفته و با خطر حذف از چهره‌ی تاریخ رو به‌رو شوند.
به گزارش اَمرداد، یکی از سازه‌های سنگی و کهن ساسانی که با تغییر کاربری در روزگار اسلامی، زیست خود را دنبال کرده و همواره مورد ارج (:احترام) بوده، امروزه با بی‌مهری و رسیدگی نکردن مدیران فرهنگی شهری و سرپرست‌(:متولی) اصلی آن یعنی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ویرانه‌ای دگرگون شده و روزگار غم‌باری را سپری می‌کند. این سازه که در پایه‌ی سنگی کوهی تراشیده شده به گمان بسیار کاربری دینی داشته  و در سده‌های 6 و 7 مَهی‌(:قمری) به مسجد دگرگون شده و از آن با نام مسجد سنگی یاد می‌کنند. در کنار آن نیز سازه‌ای همانند چهارتاقی جای گرفته که روی هم به چهارتاقی و مسجد سنگی اِستهبان نامدار است. با این همه این یادمان‌های ملی به ویژه مسجد سنگی، روزگار اندوه باری را پشت‌سر می‌گذارند و نابخردان و چپاوُل‌گران در جای جای آن ها یادگاری نوشته و رنگ پاشیده‌اند و چهره‌ی زشت و ناخوشایندی را پدید آورده که دل هر دوست‌دار تاریخ و میراث ایرانی را به درد می آورد. بخش‌هایی از سازه‌ی تراشیده شده در پایه‌ی کوه با گذشت زمان و رسیدگی نکردن سرپرستان فرهنگی ترک خورده و نم و رطوبت به جان آن افتاده است. همچنین سقف این سازه‌ی سنگی بر اثر نم فراوان، پوسیده شده و از گونه‌ی طبیعی خود بیرون رفته است. سازه‌ی خویشاوند‌(:منسوب) به چهارتاقی نیز با دشواری‌هایی دست به گریبان بوده و از انبوه یادگاری‌نویسی‌ها درون سازه رنج می‌برد. انبوه زباله‌های برجای مانده از گردشگران و بازدیدکنندگان در گِرداگرد این یادمان ملی در کنار خاکستر آتش معتادان و ولگردان که به پایین سنگ‌های آن‌ها رِخنه کرده و به آن آسیب رسانیده از دیگر دشواری‌های این یادگار نیاکانی به شمار می‌آید. از سویی دیگر بازآرایی‌(:مرمت) بد و کارشناسی نشده‌ی گُنبد و بخش‌هایی از درون سازه‌ی چهارتاقی که در گذشته انجام شده، افزون بر چشم‌انداز نازیبای آن، به این یادمان ساسانی آسیب رسانیده است.
درباره‌ی کاربری و دیرینگی این یادمان‌ها دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. در همین زمینه علی رضا جعفری زند، باستان‌شناس با گرایش دوران تاریخی که از نزدیک این بازمانده‌ها‌(:آثار) را دیده است به اَمرداد گفت‌: «‌به دید من دیرینگی سازه‌ی سنگی کهن‌تر بوده و وابسته‌(:مربوط) به روزگار آغازین‌(:اوایل) ساسانی است که شاید جایگاه ستایش و نیایش‌(:عبادت) زرتشتیان بوده که در روزگار اسلامی به مسجد دگرگون شده است. از سویی دیگر درباره‌ی کاربری باستانی آن، ما هیچ‌گونه سندی در دست نداریم و تنها از روی فرم و ریخت آن می توان گمانه‌زنی کرد. زیرا هیچ نوشته‌ای بر جای نمانده است که به درستی از آن نام ببرد. برای نمونه شاهپورشاه ساسانی در نوشته‌های خود می گوید، من در فلان جایگاه، آتش را برای کسانی برپا کردم و یا آتشکده ساختم. اما درباره‌ی این سازه ما تنها می‌توانیم  اَنگاره‌(:حدس) و گمانه بزنیم. همچنین ریخت آن همانند سازه‌های سنگی تراشیده شده در تاق بستانِ کرمانشاه است و شاید نُمادی از یک پیروزی باشد که از دیدگاه تکنیک ساخت از مِهرازی‌(:معماری) رومی پیروی کرده است، ولی ساختار آن سراسر ایرانی است. زیرا ایران سرزمین خشت بوده نه سنگ. به هر روی آگاهی‌های ما در این باره اندک است و نمی‌دانیم که آیا این جا، نیایش‌گاه بوده و یا نمادی از پیروزی است و همه‌ی این سخنان گمانه‌ای بیش نیست. به دیدگاه من این سازه، مجموعه‌ای بوده که تنها ساختار تاقی و سنگی آن برجای‌مانده و هنوز مانده‌های‌(:بقایای) آن بر روی زمین پیدا است. این سازه را می‌توان گوشه و بخشی از سازه‌ای همانند بیشاپور و یا مجموعه‌ی نامدار تخت سلیمان به شمار آورد که بخش‌هایی از این مجموعه ویران شده و از میان رفته است و تنها ساختار سنگی آن برجای مانده است».
دکتر جعفری زند درباره‌ی سازه‌ی گُنبد دار نیز به اَمرداد گفت‌: «‌این سازه وابسته به روزگار اواخر ساسانی است که سپس‌تر به این مجموعه افزوده شده است و از دید من چهارتاقی به شمار نمی‌آید. زیرا فرم و تعریف چهارتاقی روشن است و نمونه‌های فراوانی را ما در همین استان داریم. این سازه یک ایوان سنگی گُنبدار‌دار بوده که باز همانندی‌هایی با تاق بستان دارد».
این استاد دانشگاه درباره‌ی آبی که از زیر این سازه‌ی سنگی گنبد‌دار می‌گذرد، افزود‌: «‌در این مجموعه ما با سازه‌های دیگر آبی رو‌به‌رو هستیم که پیشینه‌ی ساسانی داشته و در روزگار سلجوقی یا اتابکان بازسازی و بازآرایی شده است. گذر آب در زیر یا کنار این ایوان سنگی باید از همان روزگار ساسانی انجام گرفته باشد و شاید در زمان اسلامی دگرگونی‌هایی در گذرگاه‌(:مسیرحرکت) آن رُخ داده باشد، ولی بُنیاد این آبراهه و حوضچه به روزگار ساسانی می‌رسد».
این باستان‌شناس در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان این سازه را سازه‌ای در پیوند با آب و آتش دانست و یا با نگرش به گذر آب ، آن را در پیوند با ایزد آناهیتا برشمرد ، به اَمرداد گفت‌: «‌ما با استواری نمی‌توانیم در این باره چیزی بگوییم و تنها می‌توانیم پیشنهاد بدهیم که در پیوند با آب و آتش بوده است. زیرا آگاهی‌های ما بسیار اندک است. اما درباره‌ی نیایش گاه آناهیتا، من چنین باوری نداشته و ندارم. به گونه‌ی کلی من با سازه‌هایی از این دست که آن‌ها را نیایش‌گاه آناهیتا و پرستش‌گاه‌های مهر در ایران بر می‌شمارند، هم‌داستان نیستم. زیرا هیچ نوشته و یا سندی در این باره نداریم. حتا موبد کَرتیر که چهره‌ای دینی داشته و نیرومند‌(:مقتدر) بوده، هیچ نامی از ساخت و زنده‌سازی‌(:احیا) نیایش‌گاه‌های مهر و آناهیتا در ایران نمی‌برد. پس بهتر است بگوییم ساختاری سنگی که ایوانی ریخت بوده و دارای گُنبد است».
به گزارش اَمرداد، این یادمان در زاویه‌ی شمالی جاده‌ی ورودی استهبان به ایچ در دره‌ای جای گرفته است. درِ ورودی چهارتاقی در زاویه‌ی جنوبی آن جای دارد و دارای گنبد و چهارستون بوده که در میان ستون‌ها چهار درگاه جای داشته است که هم اینک سه درگاه آن بسته شده‌(:مسدود) است. در زاویه‌ی درگاه گوشه‌ی شمالی و خاوری‌(:شرقی) دو پنجره جای دارد. کف این سازه نسبت به پهنه‌ی زمین گودتر است و از همین روی در بخش ورودی آن چندین پلکان جای گرفته است. این سازه دارای چهار گوشواره است که تاق‌های ضربی گچی در آن وجود دارد. در میانه‌ی‌(:وسط) این سازه حوضی جای دارد که به وسیله‌ی آب کاریزهای‌(:قنات‌ها) واقع در درون دره، پر می‌شود. در جنوب باختری‌(:غربی) این سازه در پایه سنگی کوه، تاقی تراشیده شده و ایوان بزرگی نیز درون سنگ در جلو آن ساخته شده است. در سال 603 مَهی به فرمان امیرالحاجب در دیواره پایانی‌(:انتهایی) ایوان آن، مهرابی ساخته شده و این جایگاه به مسجد دگرگون می‌شود که به مسجد سنگی نامدار است. این یادگار ساسانی در تاریخ 5 دی ماه 1352 با شماره‌ی 957 در سیاهه‌ی یادمان‌های ملی به ثبت رسیده است.
گنبد بنا که بسیار بد مرمت شده است

پشت گنبد چهارتاقی

سازه‌ای که در دوران اسلامی به مسجد تبدیل شده است

کتیبه کوفی در زمانی دگرگونی سازه سنگی به مسجد

زباله‌ها در جای جای یادمان ملی دیده می‌شود

راه ورود به چهارتاقی از درون بنا

حوضچه کف چهارتاقی

محراب مسجد سنگی

جای گذاشتن شمع و نذورات در سازه سنگی
 
 
 
 
 

به گمان بسیار جای پاشنه در، در زمان باستان از سازه سنگی بوده است

بخشی از سقف چهارتاقی

بنای منسوب به چهارتاقی ایچ استهبان

این بنا درمیان درختان و باغی سرسبز خودنمایی می کند

انبوه یادگاری نویسی و ترک ها در سازه ای که در کوه تراشیده شده و مسجد نام گرفته است


نم و رطوبت و پوسیدگی در سقف سازه سنگی

یادگاری نویسی و دیگر آسیب ها در درون چهارتاقیمعتادان و ولگردان پایین سنگ های چهارتاقی را آتش زده اند

عکس از سیاوش آریا است.
منبع خبر: 
خبرگزاری امردادamordadnews.com