بینش اشوزرتشت؛ انسان را پیوسته به راستی و مهرورزی فراخوانده است

آیین اشوزرتشت؛ پیوسته به راستی و مهرورزی فراخوانده است

 

آیین اشوزرتشت؛ پیوسته به راستی و مهرورزی فراخوانده است

مرکز فرهنگی زرتشتیان در پاریس، دهم مارس 2018 میلادی برابر با 19 اسفند 1396 خورشیدی، همایش درباره زندگی واندیشه اشوزرتشت برگزار کرد.
موبد دکتر کورش نیکنام پژوهش خود را درباره‌ی زندگی زرتشت آغاز کرد. در این بخش به خانواده‌ی زرتشت، نام زرتشت، زادگاه و زمان زرتشت، پیام آوری ودرگذشت این آموزگار ایرانی پرداخت.
موبد نیکنام، نام‌های یاد شده از اشوزرتشت در گات‌ها، سروده‌های اشوزرتشت، را برشمرد و گفت: اشوزرتشت در سروده‌هایش، خود را گاهی مانترن درجایی زوتار وسوشیانت بیان کرده است. که به چم آموزگار اندیشه برانگیز، سرور پیشوایان دینی و رهایی بخش است و درهات 29 از یسنا نیزدرپی خواسته روان آفرینش و گفت‌وگویی که بین نمادهایی چون اهورامزدا، وهومن، اشا و زرتشت روی می دهد. سرانجام او درجایگاه پیام رسانی برای مردم جهان برگزیده می‌شود.
این پژوهشگر فرهنگ ایران باستان در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه برخی از واژگان بنیادی وگزینه های برجسته در بینش زرتشت مانند اهورامزدا، دین، اشا، وهومن، دوگوهر همزاد، آزادی گزینش، وبهشت ودوزخ اشاره وهریک را واکاوی کرد.
نیکنام پس از بیان چند نمونه از ناسزاها ودروغ هایی که ناآگاهان به دین زرتشت نسبت داده‌اند، در نتیجه گیری از کنفرانس خود، دین زرتشت را آیینی جهانی خواند که انسان را بدون جنگ و خونریزی؛ پیوسته به راستی، شادی، آزادی، برابری، خردورزی، تازگی، سازندگی، پاکی ومهرورزی فراخوانده است تا هرکس پس ازخودشناسی به آرامش وآسایش دست یابد.
همایش آشنایی با زندگی واندیشه زرتشت نزدیک به دوساعت ادامه داشت و به پرسش های باشندگان نیز پاسخ داده شد. گفتنی است سخنان موبد نیکنام دراین همایش همزمان به زبان فرانسه نیز برگردان می شد تا همراه با پارسی زبانان، فرانسویان نیز با آموزه‌های ارزشمند اشوزرتشت آشنا شوند.
شماری از ایرانیان ساکن پاریس به همراه پژوهشگرانی از فرانسه دراین همایش باشنده بودند. 

موبد دکتر کورش نیکنام


 
منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد