بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر)

شركت آقای كورش نیكنام در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس سازمان جوانان زرتشتی تهران(فروهر) كه در محل سازمان برپا شده بود. در این گردهمایی نیكنام در بخشی از سخنان خود ضمن تشكر از همت و پشتكار اعضای این سازمان در نیم قرن گذشته امیدوار شدندتا سازمان با تلاش بیشتری در چاپ و انتشار كتاب ، معرفی كننده فرهنگ ایران باستان باشد و در بخش ورزشی و هنری نیز جوانانی افتخار آفرین به جامعه تقدیم كنند.چون سازمان جوانان زرتشتی پس از گذر 50 سال عمر خود و با یاری خیر اندیشان ایران و جهان به صورت نمادی در آمده است كه می تواند در 50 سال آینده مفیدتر نیز باشد زیرا در بخش هنری و موسیقی امكان لازم را دارد در بخش ورزشی تا كنون افتخار آفریده است و در بخش فرهنگی نیز با چاپ كتاب های گوناگون در شناسایی فرهنگ و اخلاق و فلسفه ایران باستان كوشش كرده است و با همت جوانان زرتشتی تهران آینده امیدوار كننده تری در پیش رو خواهد بود