بزرگداشت هفته نیروی انتظامی در تهران در جمع زرتشتيان گردآمده در تالار خسروی تهران

بزرگداشت هفته نیروی انتظامی در تهران در جمع زرتشتيان گردآمده در تالار خسروی تهران

با هماهنگی و حضور مستقیم دكتر كورش نیكنام ،انجمن زرتشتیان تهران در هفته نیروی انتظامی میزبان جمعی از روحانیان و اعضای انجمن‌های زرتشتی، كلیمی، مسیحی، آشوری بود، در این گردهمایی سردار طلایی فرمانده نیروی انتظامی تهران به همراهی فرماندهان این اداره و نمایندگانی از وزارت ارشاد اسلامی و ریاست جمهوری نیز دعوت شده بودند.پس از نیایش و سرود جمهوری اسلامی، رییس انجمن زرتشتیان تهران به همة باشندگان به‌ویژه فرماندهان نیروی انتظامی خوش آمد گفت، سپس موبد نیكنام از طرف جامعه زرتشتی و به نمایندگی از دیگر نمایندگان اقلیت‌های دینی كشور در مجلس شورای اسلامی سخنرانی كرد، ایشان پس از شادباش هفته نیروی انتظامی به نشست مشترك پیروان ادیان اشاره كردند كه همه در جایگاه ملّت ایران كوشش و عملكرد نیروی انتظامی را گرامی داشتند و بیان كردند نیروی انتظامی در نقش نظم دهنده به جامعه است كه این واژه در فارسی هنجار و در اوستایی به صورت اشا آمده است و مخالف آنها بی‌هنجاری و دروج است، نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی ادامه دادند مردم ایران پیوسته به دنبال هنجار بوده‌اند تا به تمدن رسیده‌اند و هیچگاه چشم طمع به مال و دارایی و فرهنگ دیگران نداشته‌اند و از دیرباز سه نوع بی‌هنجاری برای آنان رنج‌آور بوده است, چنانكه در كتیبه داریوش از اهورا خواسته شده تا دروغ، دشمن و خشكسالی بر ایران فراز نیاید یعنی اشاره به ناهنجاری فردی، اجتماعی و طبیعی شده است. دروغ كه ناهنجاری فردی است بایستی انسان با اراده خویش آن را به هنجار اشا تبدیل سازد. خشكسالی را كه ناهنجاری طبیعی است همواره آرزو داشته‌اند تا به سراغ سرزمین ما نیاید ولی ناهنجاری اجتماعی كه دشمن به حساب آمده و از آن كسانی است كه از خرد و اشا بهره نمی‌گرفته‌اند و در جامعه تبدیل به آزار و اذیت دیگران، دزدی قتل، تجاوز، بی‌بند و باری و مانند آنها خواهد شد مربوط به نیروی انتظامی است كه فرماندهان و سربازان این نیرو با عشق به هنجار راستی با آنها مبارزه كرده و خواهد كرد. 
موبد نیكنام از تمام جانباختگان نیروی انتظامی كه در راه برقراری هنجار و نظم راستین در جامعه تلاش كرده یاد كردند و به یاد آنان از فردوسی گفتند: 
هرآنكو شود كشته ز ایران سپاه بهشت برینش بود جایگاه 
مراسم بزرگداشت هفته نیروی انتظامی با اجرای برنامه موسیقی ایرانی توسط جوانان زرتشتی و با پذیرایی شام انجمن زرتشتیان تهران پایان یافت.