بزرگداشت مقام فردوسی و کتاب خوانی

نخستین سال بزرگداشت کتابخانه انجمن زرتشتیان یزد،بزرگداشت فردوسی

توانابودهركه‌دانابود 
زدانش‌دل‌پیربرنابود 

همكیشان ارجمند، دوستان و یاران 

درود بر شما ، شادی و دانایی بر شما پیشكش باد 
بیگمان فرهنگ و ادب پارسی در سرزمین ایران با نام فردوسی و كتاب شاهنامه جاودانه او كه شناسنامه مردم ایران باستان است هویتی ویژه و ارزشمند یافته است . فردوسی ، حافظ، سعدی، باباطاهر، پروین اعتصامی و دیگر شاعران و عارفان ایرانی هركدام به نوبة خود زیبایی زبان و ادبیات پارسی را در تاریخ ایران جلوه‌ای تازه بخشیده‌اند و با گوهر جان و تراوش قلمشان، زبان شیرین و شیوای پارسی را پاس داشته‌اند و از گزند بیگانگان حفظ كرده‌اند. 
ساخت و گشایش كتابخانه‌ها كه همانا گشودن دریچه‌هاییست به سوی نور و روشنایی برای رسیدن به دانش و آگاهی ، می‌تواند فردای روشن و بهتری را پیش روی آینده‌سازان جامعه‌مان قرار دهد، فردایی كه جوانان جامعه زرتشتی، زیر نور پربارش نیازها و كاستی‌های موجود را بشناسند، با اندیشه‌ای روشن بر آن بنگرندو پس از آن راه خود را از روی دانایی برگزینند، زیرا در پیام جاودانی اشوزرتشت ، پژوهش، دانش‌اندوزی، خردورزی و تازگی به انسان سفارش شده است. 
از دیرباز تا كنون شاهد گشایش كتابخانه‌هایی در جامعه زرتشتی بوده و هستیم كه با همت خیراندیشان فرهنگ پرور درست شده و با تلاش نیكوكاران به كار خود ادامه می‌دهد، آنچه اكنون لازم است، همت تك تك افراد نیك اندیش است تا با توان مالی و داد و دهش خود در تجهیز كتابخانه‌ها و تكمیل كتاب‌ها و نوشته‌ها كوشش كنند، كتابخانه‌ها تبدیل به پایگاهی شود برای پژوهش و حضور پر رنگ پژوهشگران و مكان سالم و امنی برای دانش‌آموزانی كه به دنبال یافتن نادانسته‌های خویشند. 
نخستین سالگرد گشایش كتابخانه "بانو و كیخسرو" كه فصل تازه‌ای در راستای فرهنگ و ادب جامعه زرتشتیان است بر یاران و اندیشمندان عرصه كتاب و كتابخوانی خجسته باد، فشردگی كارها و شرایط موجودِ نمایندگی مجلس ، فرصت حضور در این محفل زیبا و با شكوه را به من نداد، نه تنها در جایگاه نماینده زرتشتیان ایران بلكه در مقام پژوهشگرو یاور فرهنگ و اخلاق و تمدن پربار ایران عزیزمان ، دست تك‌تك شما سروران و تلاشگران را به گرمی می‌فشارم و آرزو دارم نتیجه اینهمه خیراندیشی و تلاش، شاهد ایجاد روح كتابخوانی در فرزندانمان باشیم تا با ابزار دانایی به سوی توانایی گام برداریم، ایدون باد 
پیروز باشید