بزرگداشت مقام جان باخته جمشید گشتاسبی پس از سال ها مفقود شدن در آرامگاه قصر فيروزه

بزرگداشت مقام جان باخته جمشید گشتاسبی پس از سال ها مفقود شدن در آرامگاه قصر فيروزه

بزرگداشت مقام جان باختن در فرهنگ ایرانی برای رسیدن به ارزش های نیك انسانی كه برای یادبود زنده یاد جمشید گشتاسبی صورت گرفت. این برنامه به پیشنهاد خانوادة زنده یاد، درخواست و پیگیری كورش نیكنام از بنیاد شهید، ارتش و امور ایثارگران انجام گرفت.انجمن زرتشتیان تهران برپاكننده برنامه بزرگداشت بود. موبد كورش نیكنام در سخنان خود اشاره به جان باختن در فرهنگ ایران باستان كرد و یكی از نمونه های‌بارز آن را جان باختن آرش كمانگیر دانست و سپس به زندگی‌نامه او اشاره كردند زنده یاد جمشید گشتاسبی حسن آبادی در پنجم اسفندماه 1342 خورشیدی در روستای حسن آباد شهرستان میبد متولد شد، دوران ابتدایی را در دبستان بهرام گشتاسب حسن آباد سپس دوران راهنمایی را در مدرسه راهنمایی جمشید آبادیان و متوسطه را در دبیرستان شهید مطهری (دكتر محمد خزایلی)تا دیپلم ریاضی فیزیك سپری كرد. آقای یحیی زاده نماینده مردم تفت و میبد در مجلس نیز در سخنان خود همكاری همه ایرانیان از هر دین و آیینی را در پیروزی انقلاب و دفاع از كشور قابل تحسین دانست.