بزرگداشت مادر جانباخته كامران گنجی در گردهمایی ورهرام روز

بزرگداشت مادر جانباخته كامران گنجی در گردهمایی ورهرام روز

شركت موبد نیكنام در همایش روز ورهرام و بزرگداشت مادر جان‌باخته كامران گنجی كه با كارهای نیك خود در جایگاه مادر جوانان همكیش كرج نیز جای دارد، در این همایش كه به ابتكار انجمن زرتشتیان كرج صورت گرفته بودپس از شرح زندگی سركار خانم تابنده آذركیوان(مادر جان باخته كامران گنجی) و یادی از زنده یاد كامران گنجی كه در راه میهن جان خود را فدا كردند، موبد نیكنام در سخنانی به جایگاه فدا شدن برای پاسداری ارزش های نیك انسانی اشاره كرد و به شكیبایی مادران ایرانی درود فرستاد كه یادگار زندگی خود یعنی فرزند خویش را فدای استقلال كشور ایران كردند و از خانم آذركیوان كه پس از جان باختن فرزندش همچنان نقش موثری در جامعه داشتند و در جایگاه مادر همه بچه های كرج مهربانی و خدمت می كنند سپاسگزاری كردند و پس از آن لوح تقدیری كه انجمن زرتشتیان كرج تهیه كرده بود برای یاد بود به مادر جان باخته كامران گنجی اهدا شد.