بزرگداشت شب چله در دانشگاه تهران به همت دانشجویان دانشكده ادبیات

بزرگداشت شب چله در دانشگاه تهران به همت دانشجویان دانشكده ادبیات

شركت دكتر نیكنام و سخنرانی ایشان در جشن شب چله ایرانی در دانشگاه تهران، دانشجویان دانشكده ادبیات در تالار فردوسی دانشگاه تهران شب شعر و جشنی را فراهم كردند دراین همایش موبددكتر اردشیر خورشیدیان در سخنان خود به فلسفه شب چله و اهمیت آن در آیین مهر و ایرانیان اشاره كرد و موبد نیكنام نیز در سخنانشان به نقل از یك ضرب‌المثل آلمانی فرمودند زنده بودن ملت‌ها را در تعداد جشن‌های آن ملت بررسی كنید و ادامه دادند ایرانیان با داشتن جشن‌های گوناگون همیشه ملتی زنده و پویا بوده‌اند دكتر نیكنام واژة جشن را از ریشه یزت به معنای ستایش كردن یادآوری كردند و گفتند در همة جشن‌ها در كنار شادی و سرور، ایرانیان به نوعی به ستایش آفریدگار نیز می‌پرداختند. 
اكنون نیز ایرانیان افتخار دارند كه در گذر یكسال خود امكان برپایی جشن ها و مناسبت های شادمانه را دارند و گله كردند كه چرا هفته پیش معاونت فرهنگی شهرداری تهران در سخنان خود گفته است كه معرفی آیین های ملی حساسیت ایجاد می كند و آقای نیكنام ادامه دادند پرداختن به آیین های ملی ، جوانان را به هویت فرهنگی كشور خود آشناتر و مانوس تر می سازد.