بزرگداشت سالروز جانباختگان بم در تالار همايش شهرداری تهران

بزرگداشت سالروز جانباختگان بم در تالار همايش شهرداری تهران

شركت دكتر نیكنام در مراسم بزرگداشت یاد جانبازان شهر بم كه دو سال پیش براثر زلزله به ویرانه تبدیل شد، در این همایش كه از سوی انجمن دوست‌داران ایران در تالار شهرداری برپا شد، موبد نیكنام در جمع برخی از نمایندگان مجلس و باشندگان ضمن برشمردن تاثیر زلزله بر شهر بم و بیان سرگذشت زرتشتیان در بم گفت هر چند چهل هزار جان‌باخته بم را نمی‌توان زنده كرد ولی بزرگترین بنای خشتی جهان یعنی ارگ بم را می‌توان دوباره بازسازی كرد و از دولت همكاری و سرعت بیشتری را در این بازسازی خواستار شد. نماینده زرتشتیان با توجه به همت جوانان كشور درپایداری ایران به زبان آنان از شاعر ایرانی گفت: 
دوباره می‌سازمت وطن اگر چه با خشت جان خویش 
ستون به سقف تو می‌زنم اگر چه با استخوان خویش