بزرگداشت بیست ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان تهران

بزرگداشت بیست ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان تهران

با برنامه ریزی هر سال انجمن زرتشتیان تهران و آگهی آن به نهاد ها و آموزشگاه های زرتشتی تهران ، هریک از آموزشگاه ها ، مهدکودک ها و سازمان ها به طور جداگانه و یا مشترک برنامه هایی برای پاسداشت دهه پیروزی انقلاب را از روز 12 بهمن به اجرا می گزارند . 
آیین بزرگداشت امروز از طرف انجمن زرتشتیان تهران وانجمن موبدان تهران بود که در آغاز برنامه موبد بمان مهربانی بااجرای آفرینگان دهمان از اوستا، یاد جان باختگان سرزمین ایران را گرامی داشت ، سپس آقای اله یار دانشمند سرنشین انجمن زرتشتیان تهران با سپاسگزاری از همکیشان در برگزاری آیین های دهه فجر گوشه هایی از سرگذشت انقلاب را یاد آوری کردند و انقلاب ایران را نمونه ای از حرکت اجتماعی مردم برای آزادی و استقلال کشور دانستند. 
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی با سخنان خود ضمن گرامیداشت دهه پیروزی انقلاب گفتند:پس از گذشت 29 سال از انقلاب، مردم ایران رویدادهای سخت و ناگواری را پشت سر گذاشتند نمونه آن جنگ تحمیلی عراق بر ایران بود که سبب شد تا بسیاری از جوانان این مرز و بوم جان خود را فدای ارزش های نیک انسانی در ایران کردند. 
آقای نیکنام با خاطره هایی از دوران جنگ و حضور خودشان که به مدت 10 ماه در جبهه سوسنگرد داشتند ، جان باختن برای ایران را از ویژگی های کهن فرهنگ ایران بر شمردند.ایشان با اشاره به بیت هایی از شاهنامه فردوسی که می فرماید: 
دریغ است ایران که ویران شود/ کنام پلنگان و شیران شود 
بیا سر به سر تن به کشتن دهیم/ از آن به که کشور به دشمن دهیم 
چو ایران نباشد تن من مباد/ بدین بوم و بر زنده یک تن مباد 
هر آنکو شود کشته ز ایران سپاه/ بهشت برینش بود جایگاه 
جایگاه ارزشمند جانباختن برای ایران را در این فرهنگ، بهشت برین دانستند. 
آقای نیکنام با اشاره به ماجرا هایی که در زمان حکومت قاجار بر سر زرتشتیان ایران آمده و در کتاب سه سال ماموریت در ایران و در خاطرات کنت دوگوبینو آمده است گفتند: زرتشتیان در آن زمان بایستی خانه های خود را کوتاه تر از دیگران می ساختند، لباس های ویژه می پوشیدند تا جدا باشند و حق نداشتند به راحتی در بازار رفت و آمد کنند و از بسیاری آزادی ها محروم شده بودند ولی اکنون به جز چند مورد نارسایی که باید برطرف شود، هازمان زرتشتی بسیاری از آزادی ها را در اختیار دارد. 
در پایان موبد نیکنام از انجمن موبدان تهران و انجمن زرتشتیان تهران ودبیرستان فیروز بهرام برای برگزاری آیین بزرگداشت پیروزی انقلاب سپاسگزاری کردند. 
این برنامه با دکلمه ای از شعر توران شهریاری و با حرکاتی حماسی و با شکوه توسط پریا ماوندی ادامه یافت و با اجرای قطعه هایی از موسیقی پایان یافت.