برگزاری گهنبار میان تابستان در مرکز زرتشتیان پاریس

برگزاری گهنبار میان تابستان در مرکز زرتشتیان پاریس
تاریخ پست:1396/4/12 13:58
خبرنگار امرداد

گهنبار چهره میدیوشهم‌‎گاه در مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس دهم تیرماه در مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس برگزار شد. 
جشن تیرگان در پاریس همراه با آیین آبریزان و چک‌ودوله (فال کوزه) بود.

در ادامه عکس‌های این جشن را می‌بینید:

 

 
منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد