برگزاری چهاردهمین همایش سراسری اوستا خوانی و گاتا شناسی مانتره

برگزاری چهاردهمین همایش سراسری اوستا خوانی و گاتا شناسی مانتره

رامین شهزادی: همایشگاه ماركار تهرانپارس در روزهای چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم شهریور برابر با فروردین، ورهرام و رام ایزد و شهریور ماه زرتشتی پذیرای گروهی از جوانان و نوجوانان زرتشتی بود كه آمده بودند تا پیام گاتا و آنچه از آن آموخته بودند را به گوش همكیشان برسانند. 

همایش مانتره یك گردهمایی دینی برای زرتشتیان ایران اسك كه چهارده سال است به صورت پیاپی از سوی كانون دانشجویان زرتشتی در اواسط شهریور ماه برپا می‌شود. در این همایش شركت كنندگان در دو بخش اوستا خوانی و گاتا شناسی با هم به رقابت می‌پردازند. در رده اوستا خوانی رقابت بر سر درست خوانی و با آوایی خوانی بخش‌هایی از اوستا و گاتا است و در رده گاتاشناسی نیز شركت كنندگان برداشت خود از گفتار پیامبرمان اشوزرتشت را در قالب نوشتاری می‌نگارند و برای دیگران بازگو می‌كنند. 

این همایش در دو مرحله مقدماتی و پایانی برگزار می‌شود كه امسال علاوه بر تهران و یزد در كرمان نیز مرحله مقدماتی برگزار شد و این خود نشانگر استقبال گسترده جوانان و نوجوانان هم‌كیش از این برنامه است. در نهایت نیز از بین علاقمندان، 111شركت كننده از شهرهای مختلف ایران به مرحله پایانی راه یافتند كه 27 نفر آنان در رده گاتا شناسی و دیگران اوستا خوانی بودند. 

گفتنی است كه كوچكترین شركت كنندگان این همایش یك دختر و یك پسر هشت ساله بودند و سالمند ترین شركت كننده این دوره از همایش نیز خانمی 65 ساله بود كه این خود نشانه توجه اقشار مختلف جامعه به دین و آیین است. 

آیین پایانی همایش چهاردهم: 

چهاردهمین همایش سراسری اوستا خوانی و گاتا شناسی مانتره كه با شعار نوآرایی اندیشه ها و نو‌آوایی سروده‌ها آغاز گشته بود در شامگاه آدینه به كار خود پایان داد و برترین‌های هر رده معرفی شدند و از آنان تقدیر به عمل آمد. 

در آیین پایانی، نخست آقای كورش نیكنام ،نماینده زرتشتیان در مجلس به سخنرانی پرداخت. نیكنام گفت : « همایش مانتره همایشی متفاوت با دیگر همایش هاست، چون در این همایش آنچه مارا در كنار هم گرد آورده است همان پیام اشوزرتشت است.» او با اشاره به این كه باید بررسی كنیم كه در سایه برپایی چهارده دوره از همایش مانتره تا چه اندازه توانسته‌ایم هویت زرتشی را بازشناسیم و مردم جامعه را از گمراهی‌ها بیدار كنیم، یاد آور شد كه تلاش ما در امر آموزش معنویات باید به جایی برسد كه اگر همایش‌های فرهنگی و گردهمایی‌ها و شادمانی‌ها با هم برخورد كرد جوان امروزی فرهنگ و دین را انتخاب كند نه شادی و پایكوبی را. 
در ادامه اله‌یار دانشمند ،سرنشین انجمن زرتشتیان تهران نیز با سپاس از كانون دانشجویان برای برگزاری این همایش فرهنگ سازی را در بین جوانان بسیار لازم دانست و همت جوانان و نوجوانان زرتشتی كه از سراسر كشور در این همایش شركت می كنند راپاس داشت. 

رامین بامسی ، دبیر كانون دانشجویان زرتشتی هم در سخنانی كوتاه به فعالیت‌های جوانان كانون كه از اسفندماه برای برپایی این همایش زحمت كشیدند اشاره كرد و بیان نمود كه امسال توانسته‌اند با اصلاح و مطابقت سازی جزوه‌های گاتای كانون ‌با نسخه معتبر اوستای گلدنر به سوی همایش پربارتر گام بردارند و یك نسخه از آن را به تمامی شركت كنندگان پیش‌كش كردند. 

پایان بخش برنامه‌های چهاردهمین همایش سراسری اوستا‌خوانی و گاتاشناسی مانتره نیز مراسم اهدای یادبود و جوایز نفرات برتر هریك از رده‌ها بود كه این هدایا از دستان كورش نیكنام و اله‌یار دانشمند به شركت كنندگان برتر پیش‌كش شد.