برگزاری همایش سالیانه نیایشگاه پیر سبز با حضور نماينده زرتشتيان و نماينده مردم يزد در مجلس شورای اسلامی

برگزاری همایش سالیانه نیایشگاه پیر سبز با حضور نماينده زرتشتيان و نماينده مردم يزد در مجلس شورای اسلامی

دكتر نیكنام در همایش سالانه پیرسبز به همراه دكتر پاك نژاد نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی شركت كردند. در این گردهمایی نمایندگانی از وزارت كشور، ارشاد اسلامی و ریاست جمهوری نیز حضور داشتند. موبد نیكنام به بیان فلسفه حضور زرتشتیان در پیر سبز و معرفی این نیایشگاه پرداختند . سپس دكتر پاكنژاد در سخنان خود به سابقه درخشان همكاری اجتماعی و فرهنگی زرتشتیان و مسلمانان در ایران اشاره كردند و همت و پشتكار آنان را در تاسیس مراكز فرهنگی و بهداشتی در یزد تحسین كردند. قاسمی مسئول كمیسیون ماده 10 احزاب نیز در پی درخواست دكتر نیكنام مبنی بر تسریع در صدور مجوز تمدید فعالیت انجمن هاو نهاد های زرتشتی یادآوری كردند بنا به تصمیم كمیسیون، پروانه انجمن هایی كه پروانه فعالیت آنان پیش از این و سال های گذشته صادر شده است از این پس در زمانی كمتر از دو ماه انتخابات جدید آن هاصادر و ابلاغ خواهد شد.