برگزاری نخستین همایش تریبون آزاد نمایندگان نهاد ها در محل مارکار تهرانپارس

برگزاری نخستین همایش تریبون آزاد نمایندگان نهاد ها در محل مارکار تهرانپارس

به دنبال نیازی که برای حضور نماینده زرتشتیان همراه با مسوولان انجمن ها وسازمان های زرتشتی وجود داشت تا در گرد همایی همکیشان حاضر شوند و به پرسش ها ، نقد ها و دیدگاه های آنان در گفتگویی دوستانه وهمگانی با تریبون آزاد شرکت کنند به پیشنهاد کانون دانشجویان زرتشتی وهماهنگی نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی این تریبون با حضور همکیشان ساکن تهران وکرج برگزار گردید . در دعوت نامه ای که آقای نیکنام به نشانی همکیشان این دو شهر فرستادند آمده بود : 
همکیشان ارجمند 
درود برشما 
باتوجه به نیاز اطلاع رسانی درست و منطقی به شما همکیشان در مورد عملکرد نهاد ها و سازمان های زرتشتی یر آن شدیم تا نخستین گرد همایی با عنوان " تریبون آزاد نماینده ، نهادهاو همکیشان " را با همکاری کانون دانشجویان زرتشتی و انجمن زرتشتیان تهران برگزار کنیم که با حضور همکیشان به پرسش های شما در مورد عملکرد نماینده و نهادهایی که خدمت رسانی را درجامعه به عهده دارند پاسخ های کار شناسی و منطقی داده شود و ضمن شفاف سازی عملکرد های نهاد های گوناگون ، سبب برقراری ارتباط و همکاری بیشتری بین همکیشان و نهادها شده باشیم . 
نهاد هایی که نمایندگان آنها در این نشست حضور داشتند عبارتند از انجمن های موبدان ، زرتشتیان تهران ، کرج ،شریف آباد وتفت وتوابع مقیم تهران – سازمانهای جوانان وزنان زرتشتی تهران – کانون دانشجویان –دوهفته نامه امرداد- بنیادهای خیریه وموقوفه رستم گیو ،رستم آبادیان ،ماوندادی وبنیاد فرهنگی جمشید جاماسبیان 
حضور شما وارایه نقد ها ، نکته نظرها ، پیشنهاد ها و راهکارهای شما در این گفت وشنود ، سبب دلگرمی همه خدمتگزاران زرتشتی خواهد بود . 
در این برنامه اله یار دانشمند از انجمن زرتشتیان تهران ،موبد اردشیر خورشیدیان از انجمن موبدان ، پرویز اهورایی از سازمان جوانان زرتشتی (فروهر) ،خسرو دبستانی از انجمن اشا ، فرامرز پور رستمی از انجمن تفت وتوابع مقیم تهران، پروین مهربانی از سازمان زنان ، رامین بامسی از کانون دانشجویان ،بابک سلامتی از نشریه امرداد ، هرمزدیار هرمزد یاری از موقوفه رستم گیو،گودرز ماوندی از بنیاد ماوندادی وخانم فرهادی ازبنیاد جمشید برای پاسخگویی به پرسش های همکیشان به نشست تریبون آزاد آمده بودند وتنها افلاتون ضیافت از بنیاد رستم آبادیان در این نشست حضور نداشتند 
در آغاز برنامه بندهایی از گات ها توسط شیوا جهانگیری سروده شد وسرود ملی ایران پخش گردید سپس هومن فروهری ، مجری برنامه ها از نمایندگان نهاد ها در خواست کرد تا هریک در زمان 5 دقیقه به معرفی انجمن و سازمان خود پرداخته ، اهداف وبرنامه های آن نهاد را بازگو کنند . آنگاه از همکیشان خواسته شد تا در پشت تریبون قرار گیرند و خواسته ها ، پیشنهاد ها و نقدهای خود را بیان کنند و یا پرسش های خود را به صورت کتبی به تریبون ارسال دارند به این ترتیب نزدیک به 200 پرسش و پیشنهاد به صورت کتبی و شفاهی از نمایندگان نهاد ها مطرح شد که در ادامه برنامه هریک از نمایندگان به پشت تریبون آمده و به پاسخ های تفکیک شده مربوط به نهاد خود پاسخ دادند. 
نخستین تریبون آزاد بیش از 5 ساعت به طول انجامید و بیش از 500 نفر از همکیشان در آن شرکت داشتند.