برگزاری نخستین آزمون سراسری کتاب خوانی زرتشتیان در شهر های زرتشتی نشین کشور

برگزاری نخستین آزمون سراسری کتاب خوانی زرتشتیان در شهر های زرتشتی نشین کشور

به پیشنهاد و برنامه ریزی نماینده زرتشتیان که در پیام کنکاش مربوط به ماه فروردین واردیبهشت ماه 1386 آمده بود نخستین مسابقه فرهنگی در باره کتاب خوانی شکل گرفت و آغاز شد.در این آزمون که قرار است هر سال با معرفی یک یا دو کتاب به ترتیب در موضوع گوناگون دین، فلسفه، شعر و ادبیات، تاریخ، هنر و موسیقی معرفی شود، نوشته ها و کتاب ها به صورت رایگان در اختیار همکیشان قرار می گیرد که داوطلب شرکت در این آزمون ها می باشند و پس از آن در رقابتی فرهنگی که از آموزه های این کتاب ها خواهد بود به برترین ها هدایایی نیز پیشکش خواهد شد. 
هدف اصلی آقای نیکنام از این ابتکار از یکسو ایجاد روح مطالعه و کتاب خوانی در بین افراد جامعه و از سوی دیگر بالا بردن آموخته های دینی، فرهنگی، تاریخی و علمی جامعه است ضمن اینکه وقت اضافی همکیشان به ویژه جوانان نیز با فرهنگ کتاب خوانی تکمیل خواهد شد و در پایان با رقابت سالم سراسری در هر سال، برترین ها تشویق خواهندشد. 
برای برگزاری نخستین آزمون فرهنگی کانون دانشجویان زرتشتی در تهران تلاش فراوان داشت،در یزد انجمن یانشوران مانتره همکاری ارزشمندی کردند و در شهر های دیگر،انجمن های زرتشتی پس از ثبت نام و دریافت عکس و کپی شناسنامه که از داوطلبان در شهر های مختلف داشتند پس از گذشت چهار ماه در تاریخ 30 شهریور ماه این آزمون به صورت همزمان در شهر های یزد، تهران، کرمان، اصفهان و شیراز برگزار شد در یزد 114 نفر شرکت کرده بودند که آزمون با نظارت انجمن زرتشتیان یزد و اجرای خوب انجمن یانشوران مانتره همراه بود.در تهران 60 نفر شرکت کننده با همکاری کانون دانشجویان زرتشتی د ر تالار فیروز بهرام آزمون داشتند.در اصفهان 22 نفر، شیراز17 نفر و کرمان 30 نفر در آزمون فرهنگی با همکاری انجمن زرتشتیان محل و یاری جوانان برگزار شد. 
نخستین آزمون فرهنگی و کتاب خوانی شامل 40 تست چهار جوابی و20 مورد پاسخ گویی از مطالب کتاب آیین اختیار نوشته کورش نیکنام بود که داوطلبان پس از رقابت یکساعته با تکمیل فرم نظر خواهی پیشنهاد های خود را در اهمیت برگزاری چنین آزمون هایی بیان کردند.نماینده زرتشتیان در آزمون تالار بزرگ چمی شهر یزد در کنار آزمون دهندگان و برگزار کنندگان حضور داشتند و در پایان آزمون ضمن سپاسگزاری از داوطلبان که در بین آنان از نوجوانان تا افراد 65 سال شرکت کرده بودند امیدوار شدند تا در سال های آینده نیز چنین آزمون هایی ادامه داشته باشد.