برگزاری مجمع همگانی انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان تهران برای ارایه گزارش بازرسان،تایید بیلان و گزینش بازرسان جدید

برگزاری مجمع همگانی انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان تهران برای ارایه گزارش بازرسان،تایید بیلان و گزینش بازرسان جدید

با حضور نماینده اعزامی وزارت کشور در بامداد روز آدینه در محل انجمن موبدان با حضور خانواده های موبدان گزارش کار و بیلان انجمن ارایه گردید و به تصویب باشندگان رسید و پس از آن با رای گیری از باشندگان،پدرام سروشپور به سمت بازرس اصلی و مهراب وحیدی به عنوان بازرس علی البدل در یکسال آینده برگزیده شدند. 
در تالار دبیرستان فیروز بهرام نیز مجمع همگانی انجمن زرتشتیان تهران با حضور جمعی از همکیشان و نماینده وزارت کشور برگزار گردید و پس از انتخاب هیات رییسه جلسه،خداداد راسخی خرمی گزارش کار بازرسی را در سال گذشته ارایه کرد و اله یار دانشمند رییس انجمن نیز به بیان بیلان کار گردش چهل انجمن زرتشتیان پرداخت و پس از آن با رای گیری همکیشانی که در مجمع همگانی حضور داشتند از بین شش نفر از کاندیدا های بازرسی انجمن زرتشتیان تهران،خداداد راسخی خرمی (رییس دبیرستان فیروز بهرام) سیروس آتشبند (کارشناس بازنشسته دانشگاه شریف) و پرویز مهربانی (مدیر امور مالی یکی از شرکت ها) برای یکسال آینده به عنوان بازرسان اصلی انجمن زرتشتیان تهران برگزیده شدند.