برگزاری روزجهانی كودك با حضور دانش‌آموزان دبستان جمشیدجم و مهدكودك‌های سپند و پرورش

برگزاری روزجهانی كودك با حضور دانش‌آموزان دبستان جمشیدجم و مهدكودك‌های سپند و پرورش

روز جهانی‌كودك در جشنگاه خسروی تهران با حضور بیش از 300 نفر از نونهالان آینده‌سازجامعه زرتشتی با پیام و هدف همازوری از ساعت 9 تا 12 بامداد روز 16/7/1386 با برنامه‌های شاد و آموزنده برگزار شد. 
در ابتدای مراسم سرایش اوستا توسط نونهالان زرتشتی انجام شد. 
در این برنامه بعضی از اعضای انجمن زرتشتیان تهران نیز حضور داشتند ، بوذرجمهر مهر نماینده سالخورده جامعه زرتشتی در مجلس در سخنانی آموزش و ادب را برای تربیت كودكان لازم دانستند و برگزاری چنین برنامه‌هایی را برای تشویق نوجوانان لازم و كارساز برشمردندئ، دكتر مهر در قسمت دیگری از سخنانش به اهمیت بزرگداشت روز جهانی كودك و برگزاری آن توسط "گروه جوانه‌های سبز مهراندیش" اشاره كرده و به نهادهای زرتشتی سفارش كردند تا به خردسالان كه آینده سازان جامعه زرتشتی خواهند شد، توجه ویژه‌ای داشته باشند. 
سه نفر مجریان این برنامه با برگزاری مسابقه‌های گوناگون و بیان داستان‌هایی به زبان ساده و كودكانه ، به ارایه آموزش دینی و اجتماعی پرداختند و ضمن سرگرمی و شاد كردن آنان ، تلاش در پربارتر كردن دانسته‌های آنان داشتند. 
نونهالان مهدكودك‌ها و دبستان جمشیدجم هر یك جداگانه برنامه‌های متفاوت و خوبی داشتند، ضمن اینكه دو مهدكودك سپند و پرورش برنامه‌های هماهنگی در كنارهم و با پیام همازوری برگزار كردند، مربیان و مسئولان این دو مهدكودك در كنارهم و با هم برنامه‌ها را هماهنگ به اجرا درآورند. 
این نخستین باری بود كه روز جهانی كودك به این شیوه و با یاری نونهالان توسط زرتشتیان برگزار شد. در پایان برنامه‌ها كیك روزجهانی كودك توسط بچه‌ها بریده شد، جوانه‌های سبزمهراندیش امیدوار است چنین برنامه‌هایی را درفرصت‌های مناسب داشته باشد. روابط عمومی این گروه پیشنهاد برگزاری برنامه بعدی را به مناسبت روز دانش آموز و جشن آبانگان بیان كرد.