برگزاری دومین همایش شادی آفرین کودکان ونوجوانان زرتشتی در تهران

در پی نخستین همایش ویژه کودکان زرتشتی با برنامه ریزی های شاد که توسط گروه مهر اندیش به مناسبت جشن تیرگان برگزار شده بود ، دومین گرد هم آیی نیز با شرکت بیش از یکصد نفر از نوجوانان وکودکان زرتشتی برپا شد،برخی از آنان با معرفی و همکاری مهد کودک های زرتشتی تهران صورت گرفته بود . 
مهر اندیش با یاری انجمن زرتشتیان تهران ودر تالار خسروی تهران که وابسته به این انجمن می باشد دومین گردهم آیی را در چهاردهم امردادماه برگزار کرد 
نماینده زرتشتیان در مجلس نیز در جمع نوجوانان شرکت کردند ، برنامه ها شامل سرگرمی وشادی بود که در بخش های گوناگون همراه با پذیرایی بستنی واهدا جوایز و در پایان شام برای آنان فراهم شده بود . در بخشی از همایش نوجوانان وکودکان ، آقای نیکنام با زبان ساده که برای آنان قابل درک بود با این گروه سنی و خانواده هایشان گفتگو کردند ایشان ضمن برشمردن گوشه ای از خاطرات دوران نوجوانی خود که درباره چگونگی دریافت هدیه و مطالعه کتابهای داستان این دوران بود با طرح چند پرسش دینی مربوط به خانواده ویاران اشوزرتشت ومسابقه تکرار جمله های دشوار که در جمع نوجوانان داشت به برگزیدگانی که پاسخ درست می دادند چند جلد کتاب ویژه نوجوانان پیشکش کردند . 
تیم مهر اندیش در نظر دارد برنامه بعدی خود را برای کودکان ونوجوانان ، به مناسبت جشن مهرگان در ماه مهر برگزار کند.