برگزاری دومین دوره‌ آموزش هیربدی در پاریس

برگزاری دومین دوره‌ آموزش هیربدی در پاریس
 
دومین دوره‌ی آموزش هیربدی در فرانسه برگزاری می‌شود
   
 
خبرنگار امرداد ـ سیاوش نمیرانیان :
دومین دوره‌ی آموزش هیربدی از ۲۵ مهرماه ۱۳۹۴ خورشیدی با برنامه‌ریزی انجمن جهانی زرتشتیان در پاریس آغاز شد.
سرپرستی این دوره که یک سال ادامه خواهد داشت، بر دوش موبد کورش نیکنام است. آغاز این دوره با برپایی کلاس دوهفته‌ای در شهر پاریس فرانسه خواهد بود. استادان، بخش‌های سرایش و تفسیر بندهای گات‌ها، آموزش دین‌دبیره (خط اوستایی) فلسفه‌ی جشن‌ها و آیین‌های ایرانی و زرتشتی، برگزاری گهنبارها، آیین سدره‌پوشی و گواه‌گیری، سرایش بخش‌های گزیده از اوستا با یادگیری فن بیان و سخنرانی باشندگان را آموزش خواهند داد.
کتاب گاتاها، اوستا، آیین‌های سنتی زرتشتیان، لوح فشرده‌ی اوستاخوانی موبد فیروزگری و نوشته‌های آموزشی به دانشجویان این دوره پیش‌کش خواهد شد. هزینه آموزش، اقامت و برنامه‌ها بر دوش انجمن جهانی زرتشتیان در پاریس است.
در این دوره نه تن ازجوانان زرتشتی از کشورهای آلمان، اتریش، ایتالیا، کردستان عراق و فرانسه برای آموزش هیربدی در پاریس نام‌نویسی کرده‌اند.
گفتنی است که نخستین دوره آموزش هیربدی با برنامه‌ریزی انجمن موبدان تهران و سرپرستی موبد کورش نیکنام در سال ۱۳۸۱ برگزار شده بود که هزینه‌ی برگزاری آن دوره را زنده‌یاد موبد مهربان زرتشتی پرداخت کرده بود. از آموزش‌های آن دوره هیربدانی (آموزگار دینی زرتشتی یا موبدان و موبدیاران) در شهرهای یزد، کرمان، تهران و خارج از کشور باشنده بودند و اکنون به آموزش بینش اشوزرتشت می‌پردازند و برگزاری آیین‌های دینی و سنتی را سرپرستی و اداره می‌کنند.
منبع خبر: 
خبرگزاری امردادamordadnews.com