برگزاری جشن مهرگان درپاریس

برگزاری جشن مهرگان درپاریس
نیکنام:ایرانیان در نگهداری آیین نیاکانی کوشش کنند

جشن پیروزی بر ضحاک در پاریس

 
خبرنگار امرداد

کورش نیکنام در سخنان خود با اشاره به جشن‌های مهرگان، تیرگان، سده و اسفندگان خواستار آن شد تا این‌گونه جشن‌های ایرانی که پیش از زرتشت در ایران پایه‌گذاری شده است و زرتشتیان سال‌ها از آن‌ها پاسداری کرده‌اند همانند نوروز و شب چله دوباره از سوی ایرانیان پذیرفته شود و همه در برگزاری آن کوشش داشته باشند. 

جشن مهرگان با سرایش مهرنیایش، شنبه دهم مهرماه ۱۳۹۵ خورشیدی درمرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس برگزار شد.

موبد کورش نیکنام در این جشن با سخنرانی درباره‌ی پیشینه مهرگان به تراداد (:سنت) گذشتگان درجشن مهرگان اشاره کرد و افزود: «برابر شدن روز و شب در دو هنگام سال است که یکی در آغاز نوروز و دیگری به هنگام فرا رسیدن مهرگان بوده است. انگیزه دیگر مهرگان نیز گزارش فردوسی درشاهنامه است که با ابتکار کاوه آهنگر، فریدون از نوادگان جمشید پیشدادی بر بیداد ضحاک تازی در تاریخ ایران پایان داده است. به همین انگیزه‌ها نیاکان ما پس ازجشن نوروز، مهرگان را نیز باشکوه فراوانی برگزار می کرده‌اند.»

موبد نیکنام سپس با سرایش سرود مهرنیایش با آهنگ اوستایی و خواندن برگردان آن به پارسی یاد زمانی را گرامی داشت که نیاکان ایرانی ما با آیین مهر به روشنایی و پیمان‌داری چشم دوخته بودند.

ترانه‌خوانی، سرایش چکامه‌هایی درباره جشن مهرگان و مسابقه فرهنگی از برنامه‌های دیگر جشن مهرگان در پاریس بود.

 

مهرگان

مهرگان

مهرگان

مهرگان

مهرگان

مهرگان

مهرگان

مهرگان

 
منبع خبر: 
خبرگزاری امردادamordadnews.com